BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi

YAKEM, “Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi”nde sektör, kamu, sivil toplum, akademi temsilcileri ile bir aradaydı.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM), Türkiye Verimlilik Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde düzenlenen “Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi”ne davet üzerine katılmıştır. Kongre, Kültür ve Turizm Eski Bakanı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy,  Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Naz Zeynep Atay ve Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü’nün açılış konuşmaları ile başlamıştır.  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Yaratıcı Endüstriler Bölüm Başkanı Dimiter Gantchev’in konuşması ardından da, komisyon başkanlarının sunumları ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi ve öneminin analizi çerçevesinde ilk oturum gerçekleşmiştir.

Kongre kapsamında Müzik ve Gösteri Sanatları;  Sinema Radyo ve Televizyon; Edebiyat ve Yayıncılık; Görsel Sanatlar, Medya ve Reklamcılık; Dijital Kültür ve Yeni İş Modelleri; Kültürel Miras ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği başlıklarında altı ayrı komisyon çalışması, üç oturum halinde yapılmıştır. Komisyon çalışmalarında Prof.Dr. Ahmet Tolungüç, Doç.Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin kapasitesine ve işlerliğine ilişkin güncel, güvenilir ve yeterli sayıda verilerin etkin politikalar üretilmesindeki öneminin ortaya konması; ülkemizin veri üretme, toplama ve bu verileri doğru yorumlama sorunsalına yönelik çözüm arayışı; kültürel ve yaratıcı endüstrilerde verimliliğin artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlayabilecek öneriler oluşturulması; gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel ve yaratıcı endüstrilerin büyümesini ve verimliliğinin artırılmasını etkileyen faktörleri belirlemek ve analiz etmek; kültürel ve yaratıcı endüstrilerin gelişmesi için yenilikçi politikaların tanımlanması hedefleri çerçevesinde Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi adına katkılarda bulunmuşlardır.

Başkent Üniversitesi araştırmacı topluluğunun kültürel ve yaratıcı endüstrileri oluşturan sektörlerin, kültürel ve yaratıcı endüstrilerle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili politikalar üreten kamu kuruluşlarının, telif hakları alanında faaliyet gösteren meslek birliklerinin, kültürel ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, bürokrat ve siyasetçiler ile ilişki kurmasını sağlayan bu kongre katılımı, dış paydaşlarla etkili ve verimli işbirliklerine yönelik taşıdığı potansiyel bağlamında önemlidir.

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü himayelerinde çevirisi ve baskısı yapılan “Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar” kitabı kongre katılımcılarına dağıtılmıştır. Alan yazındaki ilk Türkçe kitap olan bu eser ve üniversitemizin yaratıcı kültür endüstrileri alanındaki öncü rolü sektör, akademi ve kamudan katılımcıların ilgi ve takdiri ile karşılanmıştır.