BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar Yayınlandı

Yaratıcı endüstriler alanındaki önemli kaynaklardan, John Hartley, Jason Potts, Stuart Cunningham, Terry Flew, Michael Keane ve John Banks tarafından yazılan, “ Key Concepts in Creative Industries”,  “Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar” adıyla Türkçeye çevrilerek Başkent Üniversitesi tarafından yayınlandı.

Yaratıcı endüstriler alanında önde gelen isimlerce kaleme alınan, temel kavramları tüm yönleriyle ve sistematik olarak inceleyen eser, YAKEM’in de ilk yayınıdır. Çevirisi Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, Dr. Erman Demir tarafından gerçekleştirilen bu temel kaynak, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Kitap Satış Reyonundan ve YAKEM’den ücretsiz olarak temin edilebilir.