BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Yaratıcılık Ekosistemi Projesi Tamamlanmıştır

Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen, Başkent Üniversitesi yaratıcılık ekosistemini anlamlandırabilmek adına yürütülen “Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” başlıklı araştırma projesi Kasım 2017’de tamamlanmıştır. Proje raporuna buradan ulaşılabilir.

Özellikle son yıllarda yaygınlaşan üçüncü kuşak üniversite yaklaşımı, üniversite – sanayi işbirliği olgularının temelinde yatan yaratıcılık / inovasyon ve yaratıcı eğitim, disiplinlerarası çalışmalar, işbirliği olanakları gibi konularda Başkent Üniversitesi mensuplarının düşünce ve yaklaşımlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma ile disiplinlerarası çalışmaların temellerinin de atılabilmiş olması YAKEM için önemlidir. Uzun odak grup görüşmelerine katılarak görüşlerini paylaşma yoluyla destek veren tüm öğretim elemanlarına ve idari kadroya teşekkürlerimizi sunarız.