BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

YAKEM Telif Hakları Paneli III. 2022

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından düzenlenen Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Paneli’nin üçüncüsü bu sene Müzik Sektöründe Dijitalleşme alt başlığı 11 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Avni Akyol Konferans Salonu’nda yapılan panel YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç’ün açılış konuşmasıyla başladı. İlk bölümde Başkent Üniversitesi YAKEM, Ankara Bilim Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi tarafından, Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteği ile yürütülen “Türkiye’deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma” adlı projesinin çıktıları Dr.Öğr.Üyesi Serra Sezgin (Ankara Bilim Üniversitesi, Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı) tarafından paylaşıldı. 

Panelin ilk oturumunda ise Prof.Dr. Orhun Orhon (Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Orkestra Akademik Başkent Şefi), Doç.Dr. İlker D. Başuğur (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı),  Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özkan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, FİSAUM Müdür Yardımcısı), Dr.Öğr.Üyesi Tunca Arıcan (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı) telif haklarından, kültürel ifadelerin çeşitliliğine geniş bir alanı kapsayan ve hayatımızın önemli bir bileşeni olan dijital müziğin, nasıl üretildiğini, müzisyenlerin ve dinleyicilerinin deneyimlerinin nasıl değiştiğini, kamunun, akademinin ve diğer aktörlerin bu konudaki yaklaşımlarını dile getirilerek katılımcılara güncel konular ve düzenlemeler ile ilgili bilgi ve görüşlerini sundular.

Panelin son oturumunda ise dijital müziğin güncel isimleri Pandami Müzik Grubu’ndan Ege Çakır, Eren Halıcı ve müzisyen Beyza Doğuç uygulamada yaşadıklarını paylaştılar. Panel dinleyicilerin soru ve görüşleri ile son buldu.