BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

UNESCO KİFAÇ Sözleşmesi 4 Yıllık Periyodik Rapor

Dünya çapında yarattığı istihdam ve katma değer dikkate alındığında hızlı bir şekilde büyüyen Yaratıcı Kültür Endüstrileri Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için önemli bir bileşen olarak görülmektedir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Paris’te gerçekleştirilen 33. Genel Konferansı’nda “Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi” 20 Ekim 2005 tarihinde kabul etmiştir. Türkiye, kültürel ürün ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve bunlara erişimi destekleyen politika ve tedbirlerin tasarımını ve uygulamasını şekillendiren sözleşmeye 27 Ağustos 2017 tarihinde resmen taraf olmuştur.

Taraf devletler, sözleşme kapsamında uygulanan politikalar ve yapılan çalışmalar hakkında her dört yılda bir UNESCO’ya ülke raporları sunmaktadır. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, ilgili kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içinde hazırlanan ülke raporu Haziran 2021’de UNESCO Genel Merkezine iletilmiştir.

Rapor hazırlık sürecine katkı veren sayılı üniversite birimi arasında Başkent Üniversitesi YAKEM yer almaktadır. Bunun yanında bizzat merkezimiz tarafından hazırlanan “Feasıbılıty Report Of Incubatıon Centers in Creatıve Culture Industrıes” adlı çalışma da raporda yer almaktadır.

UNESCO web sitesindeki 4 yıllık periyodik Ülke Raporuna aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir.

https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/submission/7114