BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Ankara'da Yaratıcı Kültür Endüstrileri Gelişimi

Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) iş birliğiyle “Ankara’da Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Gelişimi Üzerine Aktüel ve Potansiyel Çalıştayı” Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda düzenledi. Çalıştaya; AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, AKK Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla birlikte, Ankara kentinin kültür ve sanat alanındaki önemini vurgulayarak, Başkent’te yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinin önemli bir hedef olduğunu vurguladı. ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Ankara’yı sanatsal faaliyetlere dahil etmeye gayret gösterdiklerini dile getirdiler. Devamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, Telif Hakları Genel Müdürlüğü olarak ortaya konan sanat eserlerinin telif hukuku açısından korunmasına dikkat ettiklerini, endüstri yönünü de takip ettiklerini belirttiler. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ülkelerin gelişmişliğinin kültür ve sanatla ölçüldüğü dünya düzeninde, Başkent’in kültür alanında geçmişteki öncü rolünü kazanması gerektiğini ve bunun için de Başkent Üniversitesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. UNESCO KİFAÇ Komite Başkan Yardımcısı Tuba Durmuş, bu ve buna benzer çalıştaylar sayesinde elde edilecek çıktıların, kültürel ifadelerin eşitlenmesi için yeni yönelimler açmak hususunda önayak olacağını dile getirdi. 

Çalıştayın devamında, (YAKEM Müdür Yardımcısı) Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman’ın moderatörlüğünü yaptığı birinci oturumla birlikte, (YAKEM Müdür Yardımcısı) Dr. Erman Demir, (AKK Kültür Sanat Çalışma Grubu ve Ankara HBV Üniversitesi Öğretim Görevlisi) Dr. Göktuğ Şahin, (Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü) Belgin Aslan sözlerini alarak “Küresel Gelişmeler ve Kültür Ekonomisi” üzerinde düşüncelerini dile getirdiler. Projenin ana yürütücüleri olan Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman Demir’de dünyadaki yaratıcı kültür endüstrileri uygulamalarının en iyi örnekleri ile Ankara kentinin gelişmesine katkı sağlayacaklarına, YAKEM’in projelerden elde ettiği deneyimler sayesinde çalışmaların başarılı sonuçlar vereceğine inandıklarını ifade ettiler.

İkinci oturumda ise (YAKEM Müdürü) Prof. Dr. Ahmet Tolungüç’ün moderatörlüğünde, (MGA Yapım Kurucu Ortağı ve Yönetmen) Altan Yücel, (Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve AKK Yürütme Kurulu Üyesi) Bora Hızal, (Ressam ve Sanat Yazarı) Abidin Celal Binzet, ve (VL Media Direktör ve TOGED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Özgür Karayalçın “Ankara Kültür Ekonomisi” üzerinde konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Abidin Celal Binzet, Ankara’daki müzelerin kent bellekleri açısından önemli olduğunu bahsetti. Cumhuriyet’in kurulmasıyla beraber, Ankara’nın önemli tarihi kültürel yapılara ev sahipliği yaptığını fakat günümüzde bu gibi yapıların diğer büyük şehirlere taşınması gibi sorunların olduğunu belirtti. Bu yüzden yaratıcı kültür endüstrilerinin bu alanda yararlı olacağını vurguladı. Özgür Karayalçın konuşmasında, oyun sektörünü anlatıp, Ankara bu sektörün neresinde olduğuna dair bilgi verdi. Ankara’nın oyun anlamında ciddi bir merkez olduğunu ve TOGED olarak hedeflerinin yaratıcı bir alanda oyun yaparak Türkiye’yi öne çıkarmak olduğunu belirttiler. 

Son oturumda Dr. Erman M. Demir’in moderatörlüğünde, (Ressam, Yeni Müze Bilim Araştırmacısı ve Eğitimcisi ve AKK Kültür Sanat Çalışma Grubu) Doç. Ayşegül POROY, (AKK Yürütme Kurulu Üyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi) Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş, (AKK Kültür Sanat Çalışma Grubu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi) Dr. Fatih Çam “Ankara Kültür Ekonomisini Geliştirmek” üzerine düşüncelerini belirttiler. 

İbrahim Sarıtaş konuşmasında, yaratıcı kültür endüstrilerinin Ankara’daki durumundan bahsetti. Yazımsal boyutun artık oyunlar için olmadığı aynı zamanda mimari ve kültür alanında da oyunlar olduğunu dile getirdi. Ayrıca müzecilikte yerelleşmenin önemli olduğunu ve Ankara için bir kültür politikasının oluşturulmasını ve toplanacak veriler sayesinde bunun başlatılması gerektiğini vurguladı. Son olarak Fatih Çam, yerel yönetimler olan Belediyelerin, Kültür ve Sanat İlişkisi üzerine konuşuldu. Ankara’nın kültür ekonomisinin geliştirilmesi için estetik ve yönetsel bilgilerle kurgulanmış yeni bir eğitim programı ve pilot uygulamayla başlayan bir teknolojik izleme altyapısının kurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca Üniversitelerde Kültür ve Sanat Yönetimi alanında bölümlerin olması gerektiğinin de önemle vurguladı. 

Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Sözcüsü Mehlika Gider ve alt çalışma grubu sözcülerinin desteği ile yürütülecek olan projenin başlangıç faaliyeti olan bu Çalıştay sonrasında, saha araştırması sonucunda üretilecek rapor ile Türkiye'de ilk defa bir kent konseyi tarafından kentin Yaratıcı Kültür Endüstrileri potansiyeli ortaya çıkarılmış olacak.

Çalıştay katılımcıların soruları ve cevap bölümü ile birlikte sona ermiştir.