BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Makaleler

Yaratıcı Endüstriler

Erman M. Demir-Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yaratıcı Endüstriler

Can Bilgili

Türkiye’de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı

Luciana Lazzeretti, Francesco Capone, İ.Erdem Seçilmiş

Finlandiya, Almanya, Singapur ve Türkiye’nin Eğitim Sistemleri Açısından Kademeler Arası Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırılması(linkkopmuş)

Belgin Bal, Erdoğan Başar

Prof. Dr. Lee: Singapur’da okullar laik, seküler bir alan içerisinde

http://yakem.baskent.edu.tr/wp-content/uploads/Singapur.pdf

From Cultural to Creative Industries: Theory, Industry and Policy Implications

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1329878X0210200107

Stuart Cunningham

From cultural to creative industries

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286630500067606

Nicholas Garnham

Social network markets: a new definition of the creative industries

https://link.springer.com/article/10.1007/s10824-008-9066-y

Jason Potts, Stuart Cunningham, John Hartley, Paul Ormerod