BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler Paneli

YAKEM, “Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler” paneliyle “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı”ndaydı.

Hayatını iletişim mesleğine adayan Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın “her koşulda eğitim” ilkesiyle başlatılan Alâeddin Asna Konferanslar Serisi’nin ikincisi “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı” 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlendi. 21. yüzyılın dinamiklerine uygun olarak, iletişim alanında disiplinlerarası yaklaşım ve yenilenme ihtiyacını vurgulamak, sektör profesyonelleriyle akademik çevreler arasındaki diyaloğa ortam yaratmak, mesleğin etik değerlerinin gündeme getirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlarıyla düzenlenen konferansta Başkent Üniversitesi YAKEM de bir panelle yer aldı.

YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç moderatörlüğünde gerçekleştirilen, halkla ilişkilerin de içinde konumlandırıldığı yaratıcı endüstrileri, özellikle halkla ilişkiler bağlamında yeni yönelimler vurgusuyla tartışmaya açmayı amaçlayan panelde, yaratıcı endüstrilere dair kavramsal çerçeve, halkla ilişkilerin yaratıcı endüstrilerde konumlanışı, yaratıcı endüstriler bağlamında halkla ilişkiler eğitimi ve yaratıcı emek konuları ele alındı.

Başlıklar ve panelistler:

Yaratıcı Endüstriler: Kavramsal Bir Çerçeve, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi, BÜ Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Bir Konum Arayışı: Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler, Doç. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı

Yaratıcı Endüstriler Bağlamında Halkla İlişkiler Eğitimini Yeniden Düşünmek, Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi, BÜ Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Yaratıcı Emek: Halkla İlişkiler Üzerine Bir Çalışma, Dr. Erman Demir, Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi, Uzman