BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Yaratıcı Endüstrilere Giriş Paneli 2017

YAKEM ve Kariyer Merkezi koordinasyonunda “Yaratıcı Endüstrilere Giriş” paneli, 19 Aralık 2017 tarihinde, 14:00-16:00 saatleri arasında, Prof. Dr. Abdullah Demirtaş salonunda gerçekleştirildi. Medya sektörünü yaratıcılık, yenilik, girişimcilik çerçevesinde ele alan panelde, YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç yaratıcılık ve inovasyon kavramları çerçevesinde dijital çağda iş olanaklarına değinirken, Dr. Erman Demir yaratıcı endüstrilerdeki farklı çalışma modellerini aktardı. Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal yaratıcı endüstrilere girişte yaratıcı cv’nin önemini vurgularken, Ayşe Usta reklam endüstrisinde eleman ilanları üzerinden sektöre giriş koşullarını detaylandırdı. Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı Bora Hızal reklam endüstrisini, Prof. Dr. Doğan Tılıç gazetecilik bağlamında medya endüstrisini, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman sinema endüstrisini yaratıcı endüstriler bağlamında ele aldılar.