BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Tanıtım

YAKEM, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kavramlarını odağa alan farklı disiplinlerdeki formel programlara yaratıcı endüstriler alanlarında destek ve altyapı oluşturmaya çalışmaktadır.

YAKEM'in Amaçları

Araştırma: Akademik bilgiyi derinleştiren ve çeşitlendiren disiplinlerarası araştırmalar yapmak, yazına kazandırmak.

İşbirliği: Başkent Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli, öğrencileri ve ilgili kurum dışı paydaşların işbirliğini artırmak.

Öğrenme Ektinlikleri: Kurum içi ve kurum dışı paydaşlara yönelik öğrenme etkinlikleri düzenlemek.