BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi1

Etimesgut Belediyesi ve Başkent Üniversitesi işbirliği protokolü kapsamında, “Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi” başlatılmıştır. Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından yürütülmekte olan projenin kapsamı, yaş almış bireylerin sağlığının korunması ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılabilecek masa oyunu geliştirilmesidir. Dünyada yaşam sürelerinin artması, aktif yaşlanmayı önemli bir konu başlığı haline getirmiştir. Pek çok ülke yaşlanan nüfusuna dijital ya da fiziksel oyunlar ile destek olmayı hedefleyen çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla Başkent Üniversitesi YAKEM oyun geliştirme deneyimi ile Başkent Üniversitesi Geriatri Bilim Dalının bilgilerinin Etimesgut Belediyesi paydaşlarına, öğrencilerin geliştireceği oyunlar üzerinden aktarılması planlanmaktadır.

Öğrenciler dönem boyunca ihtiyaç analizi, oyun geliştirme ve oyun bileşenleri konularında teorik bilgiler alacak; oyun fikri, mekaniği ve bileşenlerini içeren konsept dökümanının hazırlayacaktır. Oyunların grafik tasarımı ve baskısı tamamlandığında tam işlevli prototipler haline getirilecektir.

Proje kapsamındaki ilk ortak faaliyet olarak Etimesgut Belediyesi İlbilge Hatun Erinç Evi’ne Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Dr. Erman M. Demir ve projeye katılan 23 lisans öğrencisinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarette, katılımcı öğrenciler, yaş almış bireylerin sosyal, psikolojik, fiziksel vb. ihtiyaçlarını gözlemleme; kurum personelinden deneyimlerini öğrenme ve kurumdaki sosyal veya toplu faaliyetleri görme imkanı bulmuştur. Başkent Üniversitesi YAKEM, “Danışıklı bilgi güzelleşir, danışıksız bilgi yıprar” prensibiyle ve Etimesgut Belediyesinin yerel yönetim tecrübelerinden doğan desteği sayesinde bilgiyi toplumla buluşturmaya devam etmektedir.