BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Uluslararası YAKEM ve Yükseköğretim Semineri

Üniversitemiz Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri” gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Varoğlu, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini ve yaratıcı kültür endüstrilerin bu işbirliğindeki rolüne vurgu yaptı.  İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı, yaratıcı kültür endüstrilerinin iletişim formasyonuyla olan güçlü bağının altını çizdi. YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, seminerin aynı zamanda Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluşunun birinci yılına denk gelmesinin verdiği memnuniyeti dile getirirken, Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek disiplinlerarası çalışmaların kurum içi ve kurum dışı paydaşlar açısından kazanç sağlayıcı olabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere ve Slovenya gibi yaratıcı kültür endüstrileri alanında önemli bir birikime sahip ülkelerin, alanında öncü kuruluşlarından akademisyenlerin, öğrencilerin katılımı ile iki gün süren seminerde, yaratıcı bireylerin kendi alanlarındaki kültürel, sosyal ve ekonomik engeller ile bas edebilmek için yaratıcı kültürel içeriklerle ilgili yetenek ve kapasitelerini nasıl geliştirebileceklerine ışık tutulmaya çalışıldı. Ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan yaratıcı endüstriler düşüncesinin bağımsız ve kendi kendine yeten bireyler yetiştirme amacıyla eğitime yönelmesi, dolayısıyla yükseköğretimin yaratıcı kültür endüstrileri üzerine tartışmaların odağına yerleşmesi seminerin temel bakış açısını oluşturdu.

Seminerde yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, kültür endüstrisi gibi temel kavramsal ve kuramsal çerçeve ele alınarak; yaratıcı sektör, yaratıcı ekosistem, yaratıcı girişimcilik konuları yükseköğretim ekseninde tartışıldı. Seminerin ilk günündeki sabah oturumlarında İngiltere Abertay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Khalid Hafeez Yaratıcı Endüstrilerin Yayılım Etkilerini Ölçme ve Dr. Nuno Arroteia Yaratıcı Büyüme- Küresel Tedarik Zincirleri Bölgesel Oluşumların Büyümesine Nasıl Katkı Sağlayabilir? başlıklı bildirilerini sundular. Öğleden sonraki oturumlarda ise Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Okan Yeloğlu Yaratıcı Endüstriler İçin Yükseköğretim Sektör Etkileşimi: Ne Yapıldı, Ne Yapılıyor ve Ne Yapılmalı?,  Slovenya Primorska Üniversitesi Tasarım Fakültesi’nden Doç. Dr. Jordan Berginc Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Kolaylaştırıcısı Olarak Girişimcilik: Slovenya’dan Tasarımcıların Eğitiminde En İyi Uygulamalar başlıklı bildirileriyle özgün süreç ve örnekleri seminere taşıdılar. Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, Yard. Doç. Dr. Nihan G. Işıkman, Dr. Erman Demir YAKEM tarafından Kasım 2016’dan itibaren Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yürütülen Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi projesinin çıktılarını bildirileriyle paylaştılar. Londra Üniversitesi Yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik Enstitüsü’nden Dr. Aleksandar Brki?, Yükseköğretimin İkilemi: Sanat ve Yaratıcılık Yönetilmeli mi?, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun Eyidoğan Yaratıcı ve Girişimci Yükseköğretim başlıklı bildirileriyle yükseköğretim ve yaratıcı kültür endüstrileri ekseninde neler yapılabileceğini tartışmaya açtılar.

Seminerin ikinci günü öğleden önce oturumunda uluslararası yaratıcı kültür endüstrilerinin değerlendirildiği, özellikle Türkiye’nin bu bağlamdaki gelişme potansiyeli, Türkiye ile İngiltere, Slovenya gibi uluslararası boyutta bireysel ve kurumsal işbirlikleri olanaklarının tartışıldığı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Seminer konuşmacılarının yanı sıra yuvarlak masa toplantısına Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi çeşitli kurumlardan katılımcılar da ilgi göstererek katkı sağladı.

Yaratıcı kültür endüstrilerinin önemli ve yükselen bileşenlerinden biri olan müzecilik, seminerin ikinci gününün son etkinliği olarak Gökyay Vakfı Satranç Müzesi saha ziyareti ile yerinde incelendi ve Müze Müdürü Binnur Ucakhan’dan müze ile ilgili bilgiler alındı. Böylelikle Türkiye’de yaratıcı kültür endüstrisinin işleyişi ve girişimcilik, özgün bir örnek bağlamında değerlendirilebildi.