BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Yaratıcı Girişimcilik SemineriMühendislikFakültesi

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) 19 Mart 2021 Cuma günü saat 20.00’de Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selda Güney ve Araş. Gör. Berkan Tezcan ev sahipliğinde “Yaratıcı Endüstriler ve Girişimcilik Semineri” düzenlemiştir. Seminerde mühendislik alanında öğrenim gören öğrencilerin yaratıcı ekonomi bağlamında girişimcilik, yaratıcılık ve profesyonel kariyere atfedilen rolü ve önemi vurgulayan konular öğrencilerin alanlarıyla ilişkili olarak aktarılmıştır. Girişimcilik, iş kurmak ile sınırlı olmayan biçimde öğrencilerin gelecek meslek yaşamlarında atılgan ve fırsatları gören profesyoneller olmalarına katkıda bulunmaları üzerinden tanımlanmıştır. Teknolojik gelişmeler, inovasyon ve girişimcilik arasındaki ilişkilerin doğru anlaşılması yoluyla kariyerde ilerleme fırsatlarına; yaratıcılık tanımları ve yaratıcı endüstriler düşüncesinden yola çıkarak dijital etkileşimlerin önemine değinen etkinlik 69 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.