BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Ankara Marka Festivali 2017

Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen 3. Ankara Marka Festivali, 13-14-15 Aralık 2017 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi bu yıl da “Başkent Üniversitesi ile Markalaşmada Dijital İnovasyon 2” programı ile festivalin en yoğun ilgi gören eğitim programlarından birini gerçekleştirdi. YAKEM adına Müdür, Prof. Dr. Ahmet Tolungüç “Yaratıcılık ve İnovasyon” başlıklı konuşması ile kavramları tarihi süreçte ele aldıktan sonra dijital çağın bireylerden kurumlara, yaratıcı, inovatif, girişimci tüm paydaşlar açısından taşıdığı büyük potansiyeli vurguladı.