BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Ankara Tiftiğinin Markalaşması

AKEM Ankara Tiftiğinin markalaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı’nda görevli Erol ARIK ve hayvancılık sektöründe uzun yıllar basın ve proje danışmanlığı hizmeti veren Melek BULUT ile Ankara Tiftiğinden yaratıcı kültür ürünleri üretilmesi konusunda çalışma toplantısı yapılmıştır. Bu alandaki destek ve projelerin mevcut durumu, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YAKEM) kamu kurumları ve yerel yönetimlerle benzer çalışmaları, Ankara Tiftiği üzerine yapılan önceki araştırmaları kapsayan bilgi alışverişi sonucunda bu alanda izlenecek yol haritasının taslağı belirlenmiştir. Ayrıca kurulmakta olan Başkent Üniversitesi BiyoPark kapsamında yapılabilecek müteakip iş birliklerine dair bilgi verilmiştir.