BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

YAKEM İlk Çalıştay

“Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi İlk Etkinliğini Gerçekleştiriyor” Adlı Çalıştay

8-16 Ağustos 2016 tarihlerinde Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirilen Çalıştaya Başkent Üniversitesi mensubu 39 akademisyen katıldı. Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluş modelinin ilk taslağı disiplinlerarası etkileşim ve katılıma açık bir yaklaşımla bu çalıştay da hazırlandı.

Yaratıcı Endüstriler konusunda kuramsal sunum ve katılımcıların Başkent Üniversitesindeki deneyimleri ışığında bu kavramı kendi bilimsel disiplinleri ile ilişkilendirdikleri tartışmalar yapıldı. Kurulmakta olan merkezin hedeflerini Başkent Üniversitesi bağlamında pratik uygulamalara dönüştürmek için katılımcıların deneyim görüş ve önerileri alındı. Yaratıcı emek, prekarya ve güncel istihdam yönelimleri tartışması ışığında öğrencilerin yaratıcı endüstriler ve yeni ekonomi bağlamında karşılaşacakları çalışma koşulları üzerine katılımlı bir tartışma gerçekleştirildi. Yaratıcılık ve yenilik kavramları üzerine Türkiye’de konu ile ilgili literatüre katkı sağlamak amacıyla muhtemel araştırmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı. Yurt dışında yapılan örnek araştırmalar, kurulan benzer merkezlerin bilimsel faaliyetleri ve alanda öne çıkan yayınlar ile katılımcıların akademik birikimleri ışığında yapılabilecek özgün araştırma modelleri tartışıldı.