BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Çalıştayı

Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanlarından Çağatay Emrah Öngüt moderatörlüğünde yürütülen çalıştaya YAKEM davetli olarak katılmıştır. Çalıştaya üniversitemiz ve merkezimiz adına katılan Dr. Erman M. Demir:

İnovasyon ekosistemi (patent) ile yaratıcı kültür endüstrileri (telif) arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran uluslararası araştırmalar,

Telif endüstrileri olarak da adlandırılan yaratıcı kültür endüstrileri stratejilerine yön verecek akademik araştırmalar,

Fikri mülkiyet hakları konusundaki dijitalleşme ile birlikte gelişen sorunlar ve inovatif çözümler,

Yaratıcı kültür endüstrileri sektörleri ile üniversiteler arası işbirliği yöntemleri,

Yurtdışındaki üniversitelerdeki yaratıcı kültür endüstrileri çalışmaları ve öğrencilere/gençlere sunulan yaratıcı girişimcilik, yaratıcı kültür endüstrileri kuluçka merkezleri destekleri konularında katkı sunmuştur.

Çalıştayda, merkezimiz görev alanı ile ilişkili olarak, yaratıcı kültür endüstrileri konusunda araştırmaların gelişmesi ve Başkent Üniversitesi YAKE100 (Yaratıcı Kültür Endüstrileri) lisans dersi benzeri lisans derslerinin ve lisansüstü programların yaygınlaşması için YÖK nezdinde girişimlerde bulunulması; yaratıcı kültür endüstrileri sınıflaması ve raporlanması için ön çalışmalar yapılması, yaratıcı kültür endüstrileri girişimcilik destekleme yöntemlerinin araştırılması ve raporlanması konularının strateji belgesinde yer alması görüşülmüştür.

YAKEM, çalıştay kapsamında, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde YAKEM koordinasyonuyla yapılması planlanan Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Telif Hakları Paneli için sektör ve kamu temsilcileri ile görüş alışverişi de sağlamıştır.