BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

YAKE100 Dersi Engelsiz Oyun Çalıştayı

Başkent Üniversitesi ile Etimesgut Belediye Başkanlığı ENMEK İşbirliği Protokolü kapsamında B.Ü. Yaratıcı Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ile ENMEK Engelsiz İnovasyon Merkezi ortaklığında projeler yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

YAKEM tarafından yürütülecek projeler protokol eki ile Şubat 2019’da sunulmuştur. Bu projelerden birincisi olan “Engelsiz İnovasyon Projesi 1: Engelsiz Oyun Tasarımı Çalıştayı” 2018-19 Öğretim yılı Bahar Dönemi “YAKE100 – Yaratıcı Kültür Endüstrileri” dersi kapsamında yürütülmüştür. Saha ziyareti ve ihtiyaç analizi sürecinde YAKE100 dersi öğrencilerinin engelli bireylerin koşullarını ve ihtiyaçlarını; halen yapılan çalışmaları gözlemlemeleri hedeflenmiştir. Bu bağlamda, 1 Mart 2019 tarihinde Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edilmiştir. YAKE100 dersi öğrencileri bu ziyarette Engelsiz Yaşam Merkezi yöneticileri ve eğitmenlerinden birebir bilgi alma; engelliler ile görüşme imkânı bulmuştur. 8 Mart 2019 tarihinde de Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi Psikoloğu Onur Kızıltan, YAKE100 dersinde öğrencilere engelliler ve ailelerinin koşulları, sorunları ve ihtiyaçlarını sunmuştur. Dönem boyunca YAKE100 dersinde yaratıcılık, ürün geliştirme, sosyal fayda amaçlı inovasyon süreci, oyun tasarımı ve oyun prototipi geliştirme konularında uygulamalı eğitim verilmiştir. Öğrenciler ile tasarım toplantıları  ile prototiplerin baskıya hazır halleri hazırlanmış, oyun tasarımlarının kutu, kart ve tabla baskı işleri için koordinasyonu gerçekleştirilmiştir.17 Mayıs 2019 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Tayfun’un katılımın ardından; YAKEM Müdürü Prof.Dr. Ahmet Tolungüç, YAKEM Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Nihan Gider Işıkman Etimesgut Belediyesi adına Dr.Öğr.Üyesi Oğuz Poyrazoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı Tasarım Merkezi, Tasarım Danışmanı Çiğdem Arslantaş ve Dr. Erman M. Demir’den oluşan jüri huzurunda oyun sunumları gerçekleştirilmiştir. Sunumlar sonrasında öğrencilere YAKE100 dersi, Engelsiz Oyun temalı sosyal inovasyon projesi katılım belgeleri verilmiştir.