BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Kaynaklar

The Oxford Handbook of Creative Industries

Bu eser, yaratıcı endüstriler alanında çalışan birçok araştırmacının katkıları ile oluşturulan bir referans eserdir. Ekonomi, işletme yönetimi, hukuk, siyaset bilimleri, örgütsel çalışmalar ve psikolojide yaratıcılık uygulamaları ele alınmaktadır. Bu başvuru eserini incelemek ya da daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Jones, C., et al. (2015). The Oxford Handbook of Creative Industries. Oxford, Oxford University Press.

Creative Industries: Critical Readings

Post-endüstriyel toplumsal bağlamda yaratıcı endüstriler ekonominin kilit bileşeni olarak görülmektedir. Bu alandaki farklı bakış açılarını bir araya getiren bu kapsamlı eser ekonomi, kültürel çalışmalar, medya çalışmaları ve örgütsel davranış alanlarındaki araştırmacıların başvurusu için hazırlanmıştır. Bu başvuru eserini incelemek ya da daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Moeran, B. and A. Ala?ovska (2011). Creative Industries: Critical Readings, Berg. (4 kitaplık set)

 The Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship

İnovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik üzerine yapılan araştırmalar bu alanların tamamındaki bilgiyi geliştiren kesişmeler üretir. Bu alanlardaki araştırmalar oldukça ilgi çekse de birbirlerinden bağımsız olarak yürümektedir. Bu eser bu üç alandaki yazının bütünleştirilmesini hedeflemektedir. Bu başvuru eserini incelemek ya da daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Hitt, M. A., et al. (2015). The Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship.

Creative Industries

Bu kitap üretim, tüketim ve kültürün nasıl algılandığını dönüştüren karmaşık bir evrime tanıklık eden eserlerin birleşimini sunar. Bu eseri incelemek ya da daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Hartley, J. (2005). Creative Industries, Wiley.

Key Concepts in Creative Industries

Bu kitap yaratıcı endüstriler alanındaki çalışmaların motivasyon kaynağı olan kavramların bir araya getirildiği ilk eserdir. Alandaki önde gelen uzmanlar tarafından derlenen bu çalışma kavramların tarihsel gelişimi ve yarattıkları tartışmaları ele alır. Bu eseri incelemek ya da daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın. Bu eseri çok yakında Türkçe alan yazına kazandıracağız.

Hartley, J., et al. (2013). Key Concepts in Creative Industries. London, SAGE Publications.

Creative Industries in China

Bu kitap Çin'de ortaya çıkmakta olan yaratıcı endüstrileri incelemektedir. Piyasa koşulları, polititkalar ve toplumsal işbirliğinde sanat, tasarım ve medya endüstrilerinin yansımalarına ışık tutar. Aynı zamanda Çin'deki ekonomik ve sosyal dönüşümün izlenmesi için de faydalı bir kaynaktır. Bu eseri incelemek ya da daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Keane, M. (2013). Creative Industries in China: Arts, Design and Media, Polity.

The Rise of the Creative Class: Revisited

Bu kitap ABD'de gerçekleştirilen on yıllık bir araştırma sonuçlarını küresel değişim ışığında "yaratıcı sınıf" mesleki, demografik ve ekonomik profilini inceler. Bu eseri incelemek ya da daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Florida, R. L. (2012). The Rise of the Creative Class: Revisited, Basic Books.

Creative Schools

Ken Robinson eğitim üzerine çalışan en etkili kişilerden biridir. Bu kitap eğitimin gençlerin sağlıklı gelişimi için eğitimin nasıl dönüştürülebileceğini inceler. Bu eseri incelemek ya da daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Robinson, Ken, (2013) Creative Schools, Penguin Books.