BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Seçmeli Dersi

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren YAKEM yönetmeliği kapsamında “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” üniversite (GSB) seçmeli dersi açılmıştır.

YAKE100 koduyla güz ve bahar yarıyılında da açılacak olan ve tüm fakültelerden öğrencilerimizin seçimine açık olan “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” dersi en hızlı büyüyen, en dinamik ve önemli istihdam sektörlerinden biri haline gelen Yaratıcı Kültür Endüstrilerini tanıtır.  Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde yenilikçi fikirlerin, yeteneklerin, uygulamalı becerilerin ve girişimci ruhun kombinasyonunun nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğinin temellerini oluşturur. Ders kapsamında öğrenciler yeni bir ürün / iş için bir iş teklifi geliştirecek ve pratik çalışmalarını dersin konsepti ve anahtar kavramları ile birleştireceklerdir.

Yaratıcı Kültür Endüstrileri

Dersin Tanımı

Ders en hızlı büyüyen, en dinamik ve önemli istihdam sektörlerinden biri haline gelen Yaratıcı Kültür Endüstrilerini tanıtır.  Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde yenilikçi fikirlerin, yeteneklerin, uygulamalı becerilerin ve girişimci ruhun kombinasyonunun nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğinin temellerini oluşturur. Öğrenciler yeni bir ürün / iş için bir iş teklifi geliştirecek ve pratik çalışmalarını dersin konsepti ve anahtar kavramları ile birleştireceklerdir.