BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Kültürel İfadelerin Korunması ve Geliştirilmesi

YAKEM Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü faaliyetlerine katkı vermeye devam ediyor.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (YAKEM) Dr. Erman M. Demir, 19 Mart 2019 Kültür Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü himayesinde UNESCO Türkiye Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi katılımıyla düzenlenen “Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (Kifaç) Toplantısı”na katılmıştır.

Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek, meslek birlikleri ile üniversitelerin kültür ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin katılımıyla farkındalık artırma ve işbirliği geliştirmeye yönelik bu istişare toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya TAŞKENT, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı ve KİFAÇ İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Komite üyeleri ve bakanlık personeli tarafından sözleşmenin tanıtıldığı sunumlar, önerilerin tartışıldığı oturumlar ile tamamlanmıştır. Toplantıda YAKEM tarafından;

Yaratıcı kültür endüstrileri düşüncesinin, kültüre ve teknolojiye araçsal bakışı aşan bir bütünlük teklif ettiği,

Bu bağlamda sözleşme amaçlarının yerine getirilmesi için bütçe kaynaklarının ulusal ya da uluslararası fonlar, sektöre özgü devlet destekleri, kurumsal sosyal sorumluluk gibi teşvik mekanizmaları ya da kendi gelir modelini oluşturan yaratıcı girişimler olarak sınıflanması gerekliliği, sektörlerin özellikleri, küresel trendler ve Türkiye’nin koşulları dikkate alınarak bütçe stratejilerinin belirlenmesi,

Yaratıcı kültür endüstrilerinin en önemli bileşeni olan insanı bir kaynak olarak görmek yoluyla, gençlerin söz konusu kültürel faaliyetleri gerçek bir profesyonel alan olarak tanımalarını, sektörlere ilgi duymalarını ve yaratıcı girişimler üretmelerini sağlayacak şekilde kültür kavramının dijital etkileşimleri, tasarım, reklam gibi alanlardaki yakınsamayla birlikte ele almalarının sağlanması,

Diğer ülkelerdeki yaratıcı endüstriler stratejileri ve kültür politikalarını dikkate alarak sektörler arasında öncelikler belirleme ve sektörler arası ilişkileri güçlendirme imkânlarının araştırılması konularında katkı ve öneriler katılımcıların dikkatine sunulmuştur.