Danışma Kurulu

Binnur Uçakhan – Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yöneticisi
Bora Hızal – Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı
Bora Ünal – Bilişim Teknolojileri Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Kayıhan – B. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Doğan Tılıç – B. Ü. İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Dilek Çökeliler Serdaroğlu – B. Ü. Mühendislik Fakültesi
Dr. Erman M. Demir – YAKEM
Mine Sofuoğlu – Rahmi Koç Müzesi Yöneticisi
Prof. Dr. Özcan Yağcı – B. Ü. İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özlem Darcansoy – B. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal – B. Ü. İletişim Fakültesi