Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Paneli

YAKEM “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Panel” serisinin ikinci panelinde “Yazılım Sektörü” ele alındı.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ev sahipliğinde Kültür Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ilk paneli Mart 2019da yapılan “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Panel” serisinin ikincisi Güncel Gelişmeler Işığında Yazılım Sektörüne Genel Bakış alt başlığı ile gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi kampüsünde “yazılım sektörü” teması ile 27 Kasım 2019 Tarihinde gerçekleştirilen panel YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç’ün açılış konuşması ve Dr. Erman M. Demir’in “Yaratıcı Endüstriler ve Dijitalleşme” sunumu ile başladı.

 

Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman tarafından açılışı yapılan panel aşamasında moderatörlüğü  Av.Dr.Öğr.Üyesi Dilek İmirlioğlu üstlenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve KİFAÇ Sözleşmesi İrtibat Kişisi Belgin Aslan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve VL Media İş Geliştirme Direktörü Özgür Karayalçın, Başkent Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emek Barış Kepenek ve bulut tabanlı e-ticaret sitesi Ganipara.com kurucusu Bora Ünal da panelistler olarak yer aldı. Panel oturumunda yazılım ve oyun sektörlerinin Türkiye’deki gelişimi, telif hakları alanında bu sektörlerin ihtiyaçları, yazılım alanında eser sahipliği ve telif hakları konusunda uygulamalar ve ilgili mevzuat aktarıldı, geleceğe dönük bilgi alışverişi yapıldı.

 

Yaratıcı kültür endüstrilerinin en önemli bileşeni olan insan kaynağını geliştirmek amacıyla Başkent Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerini; kamunun çalışmaları ve sektörün gündemiyle buluşturan etkinliğe Başkent Üniversitesi mensubu ve misafiri katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasıyla son verildi.

Hayalimdeki Eğitim Buluştayı

YAKEM “Genç Telif” projesi “Hayalimdeki Eğitim Buluştayı”nda Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarına sunuldu. 

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Genç Telif: Özgün Telif Hakları Oyunu Geliştirilmesi ve Uygulamalı Eğitimi” projesi ile ortaöğretim öğrencilerine telif hakları konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir tarafından yürütülen proje kapsamında, YAKEM’in daha önceki oyun geliştirme projelerinden elde edilen deneyim ile telif hakları konusunu kapsayan özgün ve modüler bir kutu oyunu prototipi geliştirilecek, orta öğretim seviyesine ve gençlerin ilgi alanlarına uygun uygulamalı eğitim içerikleri geliştirilecektir. Müteakiben Prof. Dr. Figen Çok’un katkıları ile Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kolaylaştırıcılar olarak yetiştirileceği bir eğitici eğitimi yapılacaktır. 2019-20 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde Av.Sıla Akyol’un Her Okula Patent adlı sosyal girişimcilik inisiyatifi ile birlikte altı ortaöğretim okulunda uygulamalı eğitim ve oyun geliştirme atölyeleri düzenlenecektir.

Bu kapsamda Çankaya Kaymakamlığı, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) ortaklığında ve Başkent Üniversitesi’nin de sponsor olarak katkı verdiği “Hayalimdeki Eğitim” buluştayında, 18 Kasım 2019 günü, YAKEM adına Dr. Erman M. Demir tarafından proje içeriği öğretmenler, veliler ve STK temsilcilerine sunulmuştur. Toplamda 440 kişinin katılım sağladığı ve “Her yönüyle daha iyi bir eğitim nasıl olmalı?” sorusuna cevap aranan etkinlikte YAKEM’in “Genç Telif” projesi yenilikçi bir uygulama örneği olarak sunulmuş ve pek çok farklı okuldan yönetici ve öğretmenlerin olumlu ilgisi ve desteği ile karşılanmıştır. Geleceğin mutlu, yaratıcı ve kendi potansiyelini gerçekleştirebilen bireylerini ortaya çıkarmayı hedefleyen bu etkinlikğe, YAKEM de, aynı amacı paylaşan projesini tanıtarak katkı sunmuştur.

Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi Başladı

Etimesgut Belediyesi ve Başkent Üniversitesi işbirliği protokolü kapsamında, “Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi” başlatılmıştır. Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından yürütülmekte olan projenin kapsamı, yaş almış bireylerin sağlığının korunması ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılabilecek masa oyunu geliştirilmesidir. Dünyada yaşam sürelerinin artması, aktif yaşlanmayı önemli bir konu başlığı haline getirmiştir. Pek çok ülke yaşlanan nüfusuna dijital ya da fiziksel oyunlar ile destek olmayı hedefleyen çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla Başkent Üniversitesi YAKEM oyun geliştirme deneyimi ile Başkent Üniversitesi Geriatri Bilim Dalının bilgilerinin Etimesgut Belediyesi paydaşlarına, öğrencilerin geliştireceği oyunlar üzerinden aktarılması planlanmaktadır.

Öğrenciler dönem boyunca ihtiyaç analizi, oyun geliştirme ve oyun bileşenleri konularında teorik bilgiler alacak; oyun fikri, mekaniği ve bileşenlerini içeren konsept dökümanının hazırlayacaktır. Oyunların grafik tasarımı ve baskısı tamamlandığında tam işlevli prototipler haline getirilecektir.

Proje kapsamındaki ilk ortak faaliyet olarak Etimesgut Belediyesi İlbilge Hatun Erinç Evi’ne Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Dr. Erman M. Demir ve projeye katılan 23 lisans öğrencisinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarette, katılımcı öğrenciler, yaş almış bireylerin sosyal, psikolojik, fiziksel vb. ihtiyaçlarını gözlemleme; kurum personelinden deneyimlerini öğrenme ve kurumdaki sosyal veya toplu faaliyetleri görme imkanı bulmuştur. Başkent Üniversitesi YAKEM, “Danışıklı bilgi güzelleşir, danışıksız bilgi yıprar” prensibiyle ve Etimesgut Belediyesinin yerel yönetim tecrübelerinden doğan desteği sayesinde bilgiyi toplumla buluşturmaya devam etmektedir.

Ankara Tiftiğinin Markalaşması

AKEM Ankara Tiftiğinin markalaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı’nda görevli Erol ARIK ve hayvancılık sektöründe uzun yıllar basın ve proje danışmanlığı hizmeti veren Melek BULUT ile Ankara Tiftiğinden yaratıcı kültür ürünleri üretilmesi konusunda çalışma toplantısı yapılmıştır. Bu alandaki destek ve projelerin mevcut durumu, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YAKEM) kamu kurumları ve yerel yönetimlerle benzer çalışmaları, Ankara Tiftiği üzerine yapılan önceki araştırmaları kapsayan bilgi alışverişi sonucunda bu alanda izlenecek yol haritasının taslağı belirlenmiştir. Ayrıca kurulmakta olan Başkent Üniversitesi BiyoPark kapsamında yapılabilecek müteakip işbirliklerine dair bilgi verilmiştir.

YAKEM, Kifaç İstişare Toplantısı’nda Yer Aldı

YAKEM,  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen özel sektör odaklı KİFAÇ istişare toplantısında “Kültür Endüstrileri ve Dijitalleşme” panelinin moderatörlüğünü üstlenmiştir.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (YAKEM) Dr. Erman M. Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ekim 2019’da İstanbul’da düzenlenen özel sektör odaklı KİFAÇ istişare toplantısında, “Kültür Endüstrileri ve Dijitalleşme” panelinin moderatörlüğünü yürütmüştür. Panele MÜYAP Genel Koordinatörü Bülent FORTA, TÜRSAK Başkanı Elif DAĞDEVİREN, British Council Türkiye Sanat Direktörü Esra AYSUN, TRT Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Av. Süleyman TALAŞ ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TOGED Hukuk Müşaviri Dr. Mete TEVETOĞLU katılmıştır. Kıymetli panelistlerinin katkıları yanında, YAKEM’in yaratıcı kültür endüstrileri çalışmalarına Bakanlık nezdinde verilen önemi de gösteren bu davet sayesinde sektör ve kamu paydaşlarıyla iletişim, sanat ve dijitalleşmenin geleceği üzerine görüş alışverişi yapılmıştır. 2019 Temmuz ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında YAKEM’in kamu ve özel sektörle işbirlikleri artarak sürmektedir.

Global Game Project III

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin (YAKEM) tarafından “Global Game Project” (GGP) üçüncü uygulaması gerçekleştirildi

 

“Global Game Project” (GGP) Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin (YAKEM) dönemlik faaliyetlerinden biridir. Projede öğrencilerin yaratıcı girişimciliği, ekip çalışmasını, tasarım odaklı düşünmeyi, ürün odaklı inovasyon sürecini ve disiplinlerarası çalışmayı oyun geliştirme sürecinde yaratıcı düşünceden somut ürünlere ulaşarak öğrenmesi hedeflenmektedir. GGP-III uygulaması Başkent Üniversitesi YAKEM koordinasyonunda üniversitemiz  İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı ile Çizgi Film ve Animasyon programlarından öğrencilerimizin katılımıyla, Coventry Üniversitesi, İngiltere ve ODTÜ TEKNOKENT Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) katkılarıyla Şubat-Mayıs 2019 tarihlerinde yürütülmüştür. Başkent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Haberal, YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç’ün ve ODTÜ Teknokent Girişimcilik Direktörü Ece Kasap’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen törende tasarlanan oyunların sunumu sonrası, katılımcı öğrencilere katılım belgeleri verilerek proje kapanışı gerçekleştirilmiştir. Bu proje vesilesiyle YAKEM ile ODTÜ TEKNOKENT arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gelecek dönem de proje, eğitim ve etkinlikler yapılması planlanmaktadır.

 

YAKEM’den “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” Seçmeli Dersi

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren YAKEM yönetmeliği kapsamında “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” üniversite(GSB) seçmeli dersi açılacaktır.

YAKE100 koduyla güz ve bahar yarıyılında da açılacak olan ve tüm fakültelerden öğrencilerimizin seçimine açık olan “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” dersi en hızlı büyüyen, en dinamik ve önemli istihdam sektörlerinden biri haline gelen Yaratıcı Kültür Endüstrilerini tanıtır.  Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde yenilikçi fikirlerin, yeteneklerin, uygulamalı becerilerin ve girişimci ruhun kombinasyonunun nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğinin temellerini oluşturur. Ders kapsamında öğrenciler yeni bir ürün / iş için bir iş teklifi geliştirecek ve pratik çalışmalarını dersin konsepti ve anahtar kavramları ile birleştireceklerdir.

Yaratıcı Kültür Endüstrileri

Dersin Tanımı

Ders en hızlı büyüyen, en dinamik ve önemli istihdam sektörlerinden biri haline gelen Yaratıcı Kültür Endüstrilerini tanıtır.  Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde yenilikçi fikirlerin, yeteneklerin, uygulamalı becerilerin ve girişimci ruhun kombinasyonunun nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğinin temellerini oluşturur. Öğrenciler yeni bir ürün / iş için bir iş teklifi geliştirecek ve pratik çalışmalarını dersin konsepti ve anahtar kavramları ile birleştireceklerdir.

Ders tanımı ve programına bu linkten ulaşabilirsiniz.

YAKEM’den Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Seminer

YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç ve Dr. Erman Demir tarafından 4. sınıf Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerimize yenilikçilik ve yaratıcılık konusunda farkındalık yaratacak bir seminer verildi. 16 Mayıs 2018 tarihinde Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan 30’un üzerinde mühendis adayı, kendi çalışma alanlarında yaratıcılığı ve yenilikçiliği nasıl sağlayabileceklerini, disiplinlerarası çalışma ile nasıl fark yaratabileceklerini, günümüz ekonomi politiği içinde birer girişimci olarak nasıl yer alabileceklerini değerlendirme imkânı buldular.

YAKEM “Global Board Game” çalıştayını gerçekleştirdi

YAKEM koordinasyonunda, Amerika’dan San Diego State University, İngiltere’den Abertay University, Meksika’dan Universitat Jaume ortaklığında gerçekleştirilen “Global Board Game” çalıştayı tamamlandı.

Çalıştay kapsamında Amerika, İngiltere, Meksika ve Türkiye’den Başkent Üniversitesi’nden oluşturulan öğrenci çalışma grupları yeni birer masa oyunu geliştirdi, tasarladı ve satış planlamasını gerçekleştirdi. Katılımcı öğrencilerin bu çalıştay çerçevesinde uygulamalı bir yapıda uluslararası iletişim becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini geliştirmeleri mümkün oldu. Başkent Üniversitesi’nden projede yer alan grupların danışmanlığı Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman Demir tarafından sağlandı.

Ekim’17 – Kasım’17de ortak kuruluşlar arasında yürütülen görüşmeler sonrası, Aralık’17de Başkent Üniversitesi’nde çalıştay duyurularak, öğrencilerin başvurularına açıldı. Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi gibi farklı fakülte öğrencilerinden gelen 23 başvuru arasından 10 öğrenci seçilerek Ocak’18de ilk toplantılarla tanışma ve ekiplerin kurulması gerçekleştirildi.

Çalıştay kapsamında Ocak’18de Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman Demir tarafından verilen eğitimlerle, katılımcı öğrenciler, uluslararası girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik değerlerini bir masa oyunu tasarımıyla buluşturmanın temellerini edinmiş oldular. Dr. Erman Demir çalıştay çalışma takvimi üzerinden geçtikten sonra, yaratıcı endüstriler, girişimcilik, uluslararası girişimcilik üzerine temel kavramları aktardı ve çalıştay sürecinde kullanılacak formlar, ideator hesabı gibi araçları örneklerle aktardı. Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman oyun kavramını genel bir çerçevede ele aldıktan sonra, kutu oyunu tasarımında dikkat edilmesi gerekenler ve kutu oyunu oluşturan unsurlar üzerinde durdu. 

Şubat’18de yine tüm “Global Board Game” çalıştayı katılımcıları, eğitmenleri Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman Demir eşliğinde,  Eindhoven University öğretim elemanı Dr. Ellis Bartholomeus’un gerçekleştirdiği “Games with an Impact” oyun tasarımı atölyesine katılarak oyun fikirlerini geliştirdiler ve test ettiler.

Bir yandan eğitim ve oyun tasarımı süreçleri devam ederken bir yandan da ortak kuruluşlardan öğrenci grupları ile Başkent Üniversitesi öğrencisi katılımcıların eşleştirmeleri ve ortak takımların kurulması gerçekleşti. Ortak takımlar arasında Şubat-Mart’18 arasında online görüşmeler, yazışmalar, worksheet paylaşımlarıyla süren fikir, bilgi alışverişi sonucunda tüm takımlar oyun tasarımlarını sonlandırdılar.  17 Mayıs 2018 günü Başkent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu ve YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç’ün katılımlarıyla gerçekleştirilen sertifika töreninde tasarlanan oyunların sunumu sonrası, katılımcı öğrencilere sertifikaları verilerek çalıştay kapanışı gerçekleştirildi.

Ankara Marka Festivali, 13-14-15 Aralık 2017 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirildi

Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen 3. Ankara Marka Festivali, 13-14-15 Aralık 2017 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi bu yıl da “Başkent Üniversitesi ile Markalaşmada Dijital İnovasyon 2” programı ile festivalin en yoğun ilgi gören eğitim programlarından birini gerçekleştirdi. YAKEM adına Müdür, Prof. Dr. Ahmet Tolungüç “Yaratıcılık ve İnovasyon” başlıklı konuşması ile kavramları tarihi süreçte ele aldıktan sonra dijital çağın bireylerden kurumlara, yaratıcı, inovatif, girişimci tüm paydaşlar açısından taşıdığı büyük potansiyeli vurguladı.