YAKEM Etimesgut Belediyesi Türk Tarihi Müzesi ve Parkı çalışma ziyaretini gerçekleştirdi

Başkent Üniversitesi ile Etimesgut Belediyesi arasında gerçekleştirilen ENMEK işbirliği protokolü kapsamında, Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (etiSEM) işbirliğine devam edilmektedir. Bu bağlamda 2021 yılında açılan Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’ndaki tema eserler, panoramik resimler ve sergiler 14 Eylül 2021 günü YAKEM ekibi tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyarette müze müdürü tarafından kağan ve hatunlar, Türk devleti kurucuları, Selçuklu sultanları, Osmanlı padişahları, Kurtuluş Savaşı komutanları, büyük Türk düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden fikir adamları ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair, yazar ve sanatçılarını temsil eden heykeller; pek çok destan ve tarihi anın kompozisyonları, dev panoramik resimler ve 4 farklı Atatürk heykeli anlatılmıştır.

Ziyaret esnasında müzenin hedefleri ile teknik imkanları görüşülmüştür. Ayrıca Başkent Üniversitesi YAKEM ve etiSEM işbirliği ile önemli bir yaratıcı kültür endüstrileri (YKE) uygulaması olan müzeye verilebilecek katkılar konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Türk Tarihini zengin bir şekilde aktaran müzede sergilenen eserlerden esinlenerek hazırlanması planlanan etkinlik ve projeler konusunda çalışmaların derinleştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmış, hazırlıklar başlatılmıştır.

Türk Tarihi Temalı Oyun Geliştirme Projesine öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz

Proje Başkent Üniversitesi ile Etimesgut Belediyesi arasında gerçekleştirilen ENMEK işbirliği protokolü kapsamında, Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (etiSEM) işbirliği ile İLF300 Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Oyun Geliştirme dersi (tüm üniversiteye açık seçmeli, üç kredi/beş AKTS) içeriğine koşut olarak yürütülecektir. Proje 2021-22 Güz dönemi boyunca sürecek, katılım belgesi töreni ise dönem sonu sınavları sonrasında yapılacaktır.
Projede 2021 yılında açılan Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’ndaki tema eserler ve sergilerden esinlenerek özgün kutu oyunları geliştirilmesini hedeflenmektedir. Müzede kağan ve hatunlar, Türk devleti kurucuları, Selçuklu sultanları, Osmanlı padişahları, Kurtuluş Savaşı komutanları, büyük Türk düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden fikir adamlarını ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair, yazar ve sanatçılarını temsil eden heykeller ile birlikte pek çok destan ve tarihi anın kompozisyonları, dev panoramik resimler ve 4 farklı Atatürk heykeli yer almaktadır.
Projenin konusu Türk Tarihini zengin bir şekilde aktaran müzede sergilenen eserlerden esinlenerek oyun dramatik bileşenleri (karakterler, hikayeler, meydan okumalar, oyun dünyaları vb.) geliştirmek ve bunları tam işlevli kutu oyunlarına dönüştürmektir. Dönem boyunca  ihtiyaç analizi, oyun geliştirme ve oyun bileşenleri konularında teorik ve pratik bilgiler verilecektir. Katılımcı öğrenciler oyun fikri, mekaniği ve bileşenlerini içeren konsept dökümanı (dersi alanlar için ara sınav) ve oyun taslağı (dersi alanlar için final) hazırlayacaktır. Fikir geliştirme ve oyunların grafik tasarımı konularında destek verilmekte ve taslağı tamamlanan oyunların baskı masrafları (kutu, tabla, kart vb.) karşılanmaktadır. Ders içeriğinin detayları katalogda yer almaktadır.
Önceki benzer YAKEM projeleri

Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi
Etimesgut Belediyesi arasında gerçekleştirilen ENMEK işbirliği protokolü kapsamında “Yaş Almış Bireyler İçin Oyun” çalıştayında dört özgün kutu oyunu geliştirilmiştir. Eylül-Aralık 2019 tarihlerinde yürütülen proje sonucunda Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Satılmış ve Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Varoğlu’nun katıldığı tören ile katılım belgeleri verilmiştir. Oyunlar kullanılmak üzere Etimesgut Belediyesi İlbilge Hatun Erinç Evi”ne teslim edilmiştir. Projeye katılan oyun geliştirme ekiplerinden biri ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Kuluçka Merkezinde (ATOM) girişimci olarak yoluna devam etmektedir.
Engelsiz Oyun Projesi
Etimesgut Belediyesi arasında gerçekleştirilen ENMEK işbirliği protokolü kapsamında “engelsiz oyun” çalıştayında dört özgün kutu oyunu geliştirilmiştir. Şubat-Haziran 2019 tarihlerinde yürütülen proje sonucunda Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın katılığı tören ile katılım belgeleri verilmiştir. Oyunlar kullanılmak üzere Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi’ne teslim edilmiştir.
Global Game Project III
Başkent Üniversitesi YAKEM koordinasyonunda İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı ile Çizgi Film ve Animasyon programlarından öğrencilerimizin katılımıyla, Coventry Üniversitesi, İngiltere ve ODTÜ TEKNOKENT Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) katkılarıyla Şubat-Mayıs 2019 tarihlerinde yürütülmüştür.
Global Game Project II
Başkent Üniversitesi YAKEM koordinasyonunda San Diego State University, ABD; Universitat Jaume I, İspanya; CETYS Universidad, Meksika lisans öğrencileri ile Başkent Üniversitesi öğrencilerinin karma takımları tarafından Ekim-Aralık 2018 tarihlerinde yürütülmüştür. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın katılığı tören ile katılım belgeleri verilmiştir.
Global Game Project I (Global Board Game Project)
Başkent Üniversitesi YAKEM koordinasyonunda San Diego State University, ABD; Abertay University, İngiltere lisans öğrencilerinin katılımıyla Ocak-Mart 2018 tarihlerinde yürütülmüştür. Dört adet özgün oyun prototipi tasarlanmış ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın katılığı tören ile katılım belgeleri verilmiştir.

YAKEM Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubuna katkı vermeye devam ediyor

18 Ağustos 2021 tarihinde Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, geçmiş dönemdeki çalışmaları değerlendirerek, yeni dönem çalışmalarına yön vermek ve tavsiyelerde bulunmak üzere bir araya geldi. Çalışmaya katılan Dr. Erman M. Demir bu toplantıda küresel yaratıcı kültür endüstrileri (YKE) sınıflamaları ve kültürel girişimcilik konularını içeren YAKEM çalışmalarını aktarak katkı vermiştir. Çalışma grubunun proje geliştirme ve kültürel girişimcilik konularında komiteler kurulması görüşleri de ifade edilen toplantıda YAKEM’in hazırladığı ve Haberal Eğitim Vakfı tarafından basılan Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Temel Kavramlar kitabı; YAKEM’in hazırladığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından basılan YKE Kuluçka Merkezleri raporu kısaca tanıtılmış ve katılımcılara dağıtılmıştır.

YAKEM “Yaratıcı Girişimcilik Semineri” Eğitim Fakültesinde uygulandı

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) 25 Kasım Çarşamba günü saat 11.30’da Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Prof.Dr. Figen Çok ev sahipliğinde “Yaratıcı Girişimcilik Semineri” düzenlemiştir. Seminerde Dr. Erman M. Demir tarafından, girişimcilik, yaratıcılık ve profesyonel kariyer ilişkisini içeren konular öğrencilerin alanlarıyla ilişkili olarak aktarılmıştır. Girişimcilik, iş kurmak ile sınırlı olmayan biçimde öğrencilerin gelecek meslek yaşamlarında atılgan ve fırsatları gören profesyoneller olmalarına katkıda bulunmaları üzerinden tanımlanmıştır. Teknolojik gelişmeler, inovasyon ve girişimcilik arasındaki ilişkilerin doğru anlaşılması yoluyla kariyerde ilerleme fırsatlarına; yaratıcılık tanımları ve yaratıcı endüstriler düşüncesinden yola çıkarak dijital etkileşimlerin önemine değinen etkinlik 74 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

YAKEM “Yaratıcı Endüstriler Bakış Açısıyla Profesyonel İletişim” etkinliği yapıldı

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) 27 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da tüm Başkent Üniversitesi personeli ve öğrencilerine açık olarak “Yaratıcı Endüstriler Bakış Açısıyla Profesyonel İletişim” etkinliği düzenlemiştir. Etkinlik konuğu Külahıma Anlat, Beden Dili ve Yalan Yakalamanın El Kitabı, Kesintisiz İletişim kitaplarının yazarı; Sil Baştan, Koreliler belgesellerinin yönetmeni; Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şube Müdürü Dr. Emrah Akçay’dır. Etkinlikte profesyonel yaşamda iletişime daha geniş bir perspektiften bakarak öğrencilerin geleceğe hazırlanması, halen çalışmakta olan kişilerin ise yaratıcı süreçlerinin desteklenmesi hedeflenmiştir. Yaratıcı endüstriler düşüncesinden yola çıkarak profesyonel kariyerine yön veren konuk yazarın profesyonel iletişim konusuna odaklandığı etkinlik 36 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

YAKEM “Genç Telif” projesi altı lisede uygulandı

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) Kasım 2019’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Genç Telif: Özgün telif hakları oyunu geliştirilmesi ve uygulamalı eğitimi” projesi ile ortaöğretim öğrencilerine telif hakları konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. Doç.Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir tarafından yürütülen proje kapsamında, YAKEM’in daha önceki oyun geliştirme projelerinden elde edilen deneyim ile telif hakları konusunu kapsayan özgün ve modüler bir kutu oyunu prototipi, orta öğretim seviyesine ve gençlerin ilgi alanlarına uygun uygulamalı eğitim içerikleri geliştirilmiştir.

Proje kapsamına Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği altı lisede Şubat-Mart 2020 tarihlerinde “Genç Telif” projesi uygulanmıştır. Bu okullar uygulama tarihi sırasıyla: Atatürk Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, Ankara Fen Lisesi, Çiğdem Anadolu Lisesi ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesidir. Daha önceki kolaylaştırıcı eğitimine katılan Başkent Üniversitesi öğrencileri de bu uygulamalarda kolaylaştırıcı olarak görev almış, YAKEM’den Doç.Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir ile Her Okula Patent (HOP) sosyal girişimi kurucusu Av. Sıla Akyol tarafından gençlerin yaratıcı üretim ve telif hakları konusunda farkındalık düzeyini arttıran eğitim ve oyun atölyesi gerçekleştirilmiştir. Genç Telif oyun atölyesinde lise öğrencileri önceden hazırlanmış modüler bir kutu oyunda okula özgü oyun bileşenleri ve kuralları belirlemiş; prototip denemesi için oyunu bizzat oynamışlardır. Yenilikçi bir yöntemle telif hakları bilincini artırmayı hedefleyen bu proje kapsamında geleceğin mutlu, yaratıcı ve kendi potansiyelini gerçekleştirebilen bireylerini ortaya çıkarmak için liselerde öğretmen ve öğrenciler ile ortak çalışılmıştır.

Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi

Başkent Üniversitesi işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen  “Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi”nde geliştirilen kutu oyunları Etimesgut Belediyesine teslim edildi.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından Etimesgut Belediyesi işbirliği ile yürütülen oyun geliştirme projelerinden ikincisi tamamlandı. Proje kapsamında geliştirilen dört özgün kutu oyunu 21 Ocak 2020’de gerçekleştirilen proje kapanış töreni ile belediye yetkililerine ve yaş almış paydaşlara sunularak teslim edildi.

“Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi” sürecinde Başkent Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri Etimesgut Belediyesi İlbilge Hatun Erinç Evi ziyareti gerçekleştirmiş, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden seminerler alınmıştır. Lisans dersinde ihtiyaç analizi, oyun geliştirme ve oyun bileşenleri konularında teorik bilgiler aktarılmış; oyun fikri, mekaniği ve bileşenlerini içeren konsept dokümanları hazırlanmıştır. Öğrenciler dört takım halinde bu bilgileri yaş almış bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özgün oyunlar geliştirmekte kullanmışlardır.

Farklı akademik birimlerden otuzdan fazla Başkent Üniversitesi lisans öğrencisinin katıldığı projede 26 Aralık 2019’da oyun taslakları Başkent Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Doruk, Etimesgut Belediyesi EtiSEM Koordinatörü Dr.Oğuz Poyrazoğlu ve İlbilge Hatun Erinç Evi Yöneticisi Merve Sarıkaya’dan oluşan juriye sunulmuştur. Jürinin aktif yaşlanma, bilişsel işlevlerin korunması, sosyal ve psikolojik iyilik halini geliştirme yönündeki katkıları da dikkate alınarak son halleri verilen oyunların tasarımları tamamlanarak hazırlanan prototipler 21 Ocak 2020 tarihinde Etimesgut Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle teslim edilmiştir.

Teslim töreninde konuşan YAKEM Müdürü Prof.Dr. Ahmet Tolungüç Üniversite Sanayi işbirliğinin sosyal alanları ve yaratıcı süreçleri kapsayan daha geniş bir bakışla ele alınması gerektiğine vurgu yaparak, projeye katılan öğrencilerin öğrenme deneyiminin profesyonel yaşamlarına katkısına dikkat çekmiştir. Dr. Erman M. Demir tarafından sosyal öğrenme modeline uygun olarak yürütülen dersin amaçları, içeriği ve süreci kısaca özetlenmiştir. Uygulanan süreç teknolojik inovasyon ve de girişimcilik alanında kullanılan yöntemleri kapsamaktadır. Ardından öğrenciler kendi hazırladıkları oyunları bizzat yaş almış vatandaşlarımıza sunmuşlardır.

Dünyada yaşam süreleri uzarken, aktif yaşlanma önemli bir konu başlığı haline gelmiş; yaş almış bireylerin aktif yaşamda tutulması için pek çok oyun ve etkinlik geliştirilmektedir. Bu kapsamda Başkent Üniversitesi YAKEM’in yaratıcı endüstriler ve oyun geliştirme deneyimi ile Etimesgut Belediyesi’nin topluma hizmet deneyimini buluşturan bu projede tamamı yerli dört masa oyunu üretilmiştir. Önümüzdeki günlerde Patent başvuruları yapılacak oyunlar, yerel yönetimle üniversite işbirliğinin; genç ekiplerin yaratıcı işbirliğini örnekleri olarak kullanıma sunulacaktır.

Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Paneli

YAKEM “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Panel” serisinin ikinci panelinde “Yazılım Sektörü” ele alındı.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ev sahipliğinde Kültür Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ilk paneli Mart 2019da yapılan “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Panel” serisinin ikincisi Güncel Gelişmeler Işığında Yazılım Sektörüne Genel Bakış alt başlığı ile gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi kampüsünde “yazılım sektörü” teması ile 27 Kasım 2019 Tarihinde gerçekleştirilen panel YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç’ün açılış konuşması ve Dr. Erman M. Demir’in “Yaratıcı Endüstriler ve Dijitalleşme” sunumu ile başladı.

 

Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman tarafından açılışı yapılan panel aşamasında moderatörlüğü  Av.Dr.Öğr.Üyesi Dilek İmirlioğlu üstlenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve KİFAÇ Sözleşmesi İrtibat Kişisi Belgin Aslan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve VL Media İş Geliştirme Direktörü Özgür Karayalçın, Başkent Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emek Barış Kepenek ve bulut tabanlı e-ticaret sitesi Ganipara.com kurucusu Bora Ünal da panelistler olarak yer aldı. Panel oturumunda yazılım ve oyun sektörlerinin Türkiye’deki gelişimi, telif hakları alanında bu sektörlerin ihtiyaçları, yazılım alanında eser sahipliği ve telif hakları konusunda uygulamalar ve ilgili mevzuat aktarıldı, geleceğe dönük bilgi alışverişi yapıldı.

 

Yaratıcı kültür endüstrilerinin en önemli bileşeni olan insan kaynağını geliştirmek amacıyla Başkent Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerini; kamunun çalışmaları ve sektörün gündemiyle buluşturan etkinliğe Başkent Üniversitesi mensubu ve misafiri katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasıyla son verildi.

Hayalimdeki Eğitim Buluştayı

YAKEM “Genç Telif” projesi “Hayalimdeki Eğitim Buluştayı”nda Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarına sunuldu. 

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Genç Telif: Özgün Telif Hakları Oyunu Geliştirilmesi ve Uygulamalı Eğitimi” projesi ile ortaöğretim öğrencilerine telif hakları konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir tarafından yürütülen proje kapsamında, YAKEM’in daha önceki oyun geliştirme projelerinden elde edilen deneyim ile telif hakları konusunu kapsayan özgün ve modüler bir kutu oyunu prototipi geliştirilecek, orta öğretim seviyesine ve gençlerin ilgi alanlarına uygun uygulamalı eğitim içerikleri geliştirilecektir. Müteakiben Prof. Dr. Figen Çok’un katkıları ile Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kolaylaştırıcılar olarak yetiştirileceği bir eğitici eğitimi yapılacaktır. 2019-20 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde Av.Sıla Akyol’un Her Okula Patent adlı sosyal girişimcilik inisiyatifi ile birlikte altı ortaöğretim okulunda uygulamalı eğitim ve oyun geliştirme atölyeleri düzenlenecektir.

Bu kapsamda Çankaya Kaymakamlığı, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) ortaklığında ve Başkent Üniversitesi’nin de sponsor olarak katkı verdiği “Hayalimdeki Eğitim” buluştayında, 18 Kasım 2019 günü, YAKEM adına Dr. Erman M. Demir tarafından proje içeriği öğretmenler, veliler ve STK temsilcilerine sunulmuştur. Toplamda 440 kişinin katılım sağladığı ve “Her yönüyle daha iyi bir eğitim nasıl olmalı?” sorusuna cevap aranan etkinlikte YAKEM’in “Genç Telif” projesi yenilikçi bir uygulama örneği olarak sunulmuş ve pek çok farklı okuldan yönetici ve öğretmenlerin olumlu ilgisi ve desteği ile karşılanmıştır. Geleceğin mutlu, yaratıcı ve kendi potansiyelini gerçekleştirebilen bireylerini ortaya çıkarmayı hedefleyen bu etkinlikğe, YAKEM de, aynı amacı paylaşan projesini tanıtarak katkı sunmuştur.

Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi Başladı

Etimesgut Belediyesi ve Başkent Üniversitesi işbirliği protokolü kapsamında, “Yaş Almış Bireyler İçin Oyun Geliştirme Projesi” başlatılmıştır. Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından yürütülmekte olan projenin kapsamı, yaş almış bireylerin sağlığının korunması ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılabilecek masa oyunu geliştirilmesidir. Dünyada yaşam sürelerinin artması, aktif yaşlanmayı önemli bir konu başlığı haline getirmiştir. Pek çok ülke yaşlanan nüfusuna dijital ya da fiziksel oyunlar ile destek olmayı hedefleyen çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla Başkent Üniversitesi YAKEM oyun geliştirme deneyimi ile Başkent Üniversitesi Geriatri Bilim Dalının bilgilerinin Etimesgut Belediyesi paydaşlarına, öğrencilerin geliştireceği oyunlar üzerinden aktarılması planlanmaktadır.

Öğrenciler dönem boyunca ihtiyaç analizi, oyun geliştirme ve oyun bileşenleri konularında teorik bilgiler alacak; oyun fikri, mekaniği ve bileşenlerini içeren konsept dökümanının hazırlayacaktır. Oyunların grafik tasarımı ve baskısı tamamlandığında tam işlevli prototipler haline getirilecektir.

Proje kapsamındaki ilk ortak faaliyet olarak Etimesgut Belediyesi İlbilge Hatun Erinç Evi’ne Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Dr. Erman M. Demir ve projeye katılan 23 lisans öğrencisinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarette, katılımcı öğrenciler, yaş almış bireylerin sosyal, psikolojik, fiziksel vb. ihtiyaçlarını gözlemleme; kurum personelinden deneyimlerini öğrenme ve kurumdaki sosyal veya toplu faaliyetleri görme imkanı bulmuştur. Başkent Üniversitesi YAKEM, “Danışıklı bilgi güzelleşir, danışıksız bilgi yıprar” prensibiyle ve Etimesgut Belediyesinin yerel yönetim tecrübelerinden doğan desteği sayesinde bilgiyi toplumla buluşturmaya devam etmektedir.