YAKEM “Yaratıcı Endüstriler ve Girişimcilik Semineri” Mühendislik Fakültesinde uygulandı

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) 19 Mart 2021 Cuma günü saat 20.00’de Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selda Güney ve Araş.Gör. Berkan Tezcan ev sahipliğinde “Yaratıcı Endüstriler ve Girişimcilik Semineri” düzenlemiştir. Seminerde mühendislik alanında öğrenim gören öğrencilerin yaratıcı ekonomi bağlamında girişimcilik, yaratıcılık ve profesyonel kariyere atfedilen rolü ve önemi vurgulayan konular öğrencilerin alanlarıyla ilişkili olarak aktarılmıştır. Girişimcilik, iş kurmak ile sınırlı olmayan biçimde öğrencilerin gelecek meslek yaşamlarında atılgan ve fırsatları gören profesyoneller olmalarına katkıda bulunmaları üzerinden tanımlanmıştır. Teknolojik gelişmeler, inovasyon ve girişimcilik arasındaki ilişkilerin doğru anlaşılması yoluyla kariyerde ilerleme fırsatlarına; yaratıcılık tanımları ve yaratıcı endüstriler düşüncesinden yola çıkarak dijital etkileşimlerin önemine değinen etkinlik 69 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

YAKEM-Telif Hakları Genel Müdürlüğü İşbirliği Protokolü

Başkent Üniversitesi,  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile telif hakları alanında önemli bir işbirliğine imza attı.

 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla, “Telif Hakları Eğitim Merkezi Tanıtım Toplantısı ve Üniversitelerle İşbirliği Protokolü İmza Töreni” 10 Temmuz 2019’da gerçekleştirildi.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (YAKEM) telif hakları ve yaratıcı kültür endüstrileri alanlarındaki faaliyetleri ile katkı sunması beklenen işbirliği protokolü Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal tarafından imzalandı.

Protokol, Türkiye’de telif hakları konusunun yürütülmesiyle yetkili ve sorumlu kamu birimi olan Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve bünyesinde faaliyet gösteren Telif Hakları Eğitim Merkezi ile bilgi transferi, deneyim aktarımı, ortak veri ve kaynak kullanımı, birlikte eğitim ve akademik yayın gibi işbirliği başlıklarında somut bir ilk adımdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen törene Başkent Üniversitesi’nin yanında, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektör ve rektör vekilleri ile YÖK, Türkiye Adalet Akademisi, Talim Terbiye Kurulu, Türk Patent ve Marka Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katılmıştır.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezi YAKE100 dersi Engelsiz Oyun Çalıştayı

Başkent Üniversitesi ile Etimesgut Belediye Başkanlığı ENMEK İşbirliği Protokolü kapsamında B.Ü. Yaratıcı Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ile ENMEK Engelsiz İnovasyon Merkezi ortaklığında projeler yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

YAKEM tarafından yürütülecek projeler protokol eki ile Şubat 2019’da sunulmuştur. Bu projelerden birincisi olan “Engelsiz İnovasyon Projesi 1: Engelsiz Oyun Tasarımı Çalıştayı” 2018-19 Öğretim yılı Bahar Dönemi “YAKE100 – Yaratıcı Kültür Endüstrileri” dersi kapsamında yürütülmüştür. Saha ziyareti ve ihtiyaç analizi sürecinde YAKE100 dersi öğrencilerinin engelli bireylerin koşullarını ve ihtiyaçlarını; halen yapılan çalışmaları gözlemlemeleri hedeflenmiştir. Bu bağlamda, 1 Mart 2019 tarihinde Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edilmiştir. YAKE100 dersi öğrencileri bu ziyarette Engelsiz Yaşam Merkezi yöneticileri ve eğitmenlerinden birebir bilgi alma; engelliler ile görüşme imkânı bulmuştur. 8 Mart 2019 tarihinde de Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi Psikoloğu Onur Kızıltan, YAKE100 dersinde öğrencilere engelliler ve ailelerinin koşulları, sorunları ve ihtiyaçlarını sunmuştur. Dönem boyunca YAKE100 dersinde yaratıcılık, ürün geliştirme, sosyal fayda amaçlı inovasyon süreci, oyun tasarımı ve oyun prototipi geliştirme konularında uygulamalı eğitim verilmiştir. Öğrenciler ile tasarım toplantıları  ile prototiplerin baskıya hazır halleri hazırlanmış, oyun tasarımlarının kutu, kart ve tabla baskı işleri için koordinasyonu gerçekleştirilmiştir.17 Mayıs 2019 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Tayfun’un katılımın ardından; YAKEM Müdürü Prof.Dr. Ahmet Tolungüç, YAKEM Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Nihan Gider Işıkman Etimesgut Belediyesi adına Dr.Öğr.Üyesi Oğuz Poyrazoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı Tasarım Merkezi, Tasarım Danışmanı Çiğdem Arslantaş ve Dr. Erman M. Demir’den oluşan jüri huzurunda oyun sunumları gerçekleştirilmiştir. Sunumlar sonrasında öğrencilere YAKE100 dersi, Engelsiz Oyun temalı sosyal inovasyon projesi katılım belgeleri verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Paneli Gerçekleştirildi

YAKEM “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Paneli” serisi “Güncel Gelişmeler Işığında Sinema ve Radyo/TV Sektörüne Genel Bakış” başlıklı birinci panelle başladı.

 

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ev sahipliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 20 Mart 2019 günü “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Panel” serisinin birincisi “Güncel Gelişmeler Işığında Sinema ve Radyo/TV Sektörüne Genel Bakış” başlığı altında yapılmıştır. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Avni Akyol Konferans salonunda yapılan panel YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ve Başkent Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Recep Tayfun’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Öğr. Üyesi Dilek İmirlioğlu’nun sunumları ile konunun akademik ve kavramsal çerçevesine kısa bir giriş yapılmıştır.

 

Yaratıcı kültür endüstrileri alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların fikri mülkiyet haklarının ve yapılan son hukuki düzenlemelerin akademi, sektör temsilcileri ve öğrencilerin dikkatine sunulduğu panel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan Özgür Semiz’in moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Panelistler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emire Çete, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ömer Özdenören, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Hukuk Müşaviri Kaan Koçali, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yetim ve Fikri Mülkiyet Hakları Uzmanı Avukat Lütfiye Akgül Su, katılımcılara güncel konular ve düzenlemeler ile ilgili bilgi ve görüşlerini sunmuştur.

 

Yaratıcı kültür endüstrilerinin en önemli bileşeni olan insan kaynağını geliştirmek amacıyla yükseköğretim öğrencileri ve akademisyenlerini; kamunun çalışmaları ve sektörün gündemiyle tanıştıran toplantı, Başkent Üniversitesi mensubu ve misafiri katılımcıların soru ve görüşlerinin tartışıldığı bölüm ile son bulmuştur.

 

Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi Toplantısı

YAKEM Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü faaliyetlerine katkı vermeye devam ediyor

 

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (YAKEM) Dr. Erman M. Demir, 19 Mart 2019 Kültür Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü himayesinde UNESCO Türkiye Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi katılımıyla düzenlenen “Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (Kifaç) Toplantısı”na katılmıştır.

Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek, meslek birlikleri ile üniversitelerin kültür ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin katılımıyla farkındalık artırma ve işbirliği geliştirmeye yönelik bu istişare toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya TAŞKENT, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı ve KİFAÇ İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Komite üyeleri ve bakanlık personeli tarafından sözleşmenin tanıtıldığı sunumlar, önerilerin tartışıldığı oturumlar ile tamamlanmıştır. Toplantıda YAKEM tarafından;

  • Yaratıcı kültür endüstrileri düşüncesinin, kültüre ve teknolojiye araçsal bakışı aşan bir bütünlük teklif ettiği,
  • Bu bağlamda sözleşme amaçlarının yerine getirilmesi için bütçe kaynaklarının ulusal ya da uluslararası fonlar, sektöre özgü devlet destekleri, kurumsal sosyal sorumluluk gibi teşvik mekanizmaları ya da kendi gelir modelini oluşturan yaratıcı girişimler olarak sınıflanması gerekliliği, sektörlerin özellikleri, küresel trendler ve Türkiye’nin koşulları dikkate alınarak bütçe stratejilerinin belirlenmesi,
  • Yaratıcı kültür endüstrilerinin en önemli bileşeni olan insanı bir kaynak olarak görmek yoluyla, gençlerin söz konusu kültürel faaliyetleri gerçek bir profesyonel alan olarak tanımalarını, sektörlere ilgi duymalarını ve yaratıcı girişimler üretmelerini sağlayacak şekilde kültür kavramının dijital etkileşimleri, tasarım, reklam gibi alanlardaki yakınsamayla birlikte ele almalarının sağlanması,
  • Diğer ülkelerdeki yaratıcı endüstriler stratejileri ve kültür politikalarını dikkate alarak sektörler arasında öncelikler belirleme ve sektörler arası ilişkileri güçlendirme imkânlarının araştırılması konularında katkı ve öneriler katılımcıların dikkatine sunulmuştur.

YAKEM’den Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Seminer

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerine 26 Mart 2018’de “Profesyonel Yaşamda Yaratıcılık ve Yaratıcı Endüstriler” adlı sunum gerçekleştirildi.

Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Paneli

YAKEM tarafından düzenlenecek panelde güncel gelişmeler ışığında sinema, radyo ve televizyon sektörleri telif hakları açısından ele alınacaktır.

Panelde yaratıcı ürünlerin ve yaratıcı süreçlere emek verenlerin haklarının korunması perspektifinden deneyimler gündeme getirilecek, sinema, radyo ve televizyon alanlarındaki yaratıcı çalışanların fikri mülkiyete ilişkin deneyimleri ve beklentileri hukuk ve yaratıcı endüstriler alan yazını ile birlikte ele alınacaktır. Böylelikle, yaratıcı işler ve fikri mülkiyet ilişkisinin disiplinlerarası bir bakış açısı ile ele alınması, öğrenci ve akademisyenlerin yaratıcı kültür endüstrileri düşüncesini ve yaratıcı işlerde fikri mülkiyetin merkezi konumunu kavramaları, Türkiye’de yaratıcı işlerin telif ile ilişkili bağlamsal koşulları, sınırlılıkları ve avantajları konusunda bilgi birikiminin aktarılması, hukuki altyapı, yaratıcı endüstriler düşüncesi ve reel deneyimler ışığında yaratıcı işlerde fikri mülkiyet konusunda entelektüel üretime katkı sağlanması, mümkün olacaktır.

Yaratıcı Endüstrilerde Fikri Haklar

 YAKEM Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Çalıştayı’na davetli olarak katıldı.

 

Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanlarından Çağatay Emrah Öngüt moderatörlüğünde yürütülen çalıştaya YAKEM davetli olarak katılmıştır. Çalıştaya üniversitemiz ve merkezimiz adına katılan Dr. Erman M. Demir:

  • İnovasyon ekosistemi (patent) ile yaratıcı kültür endüstrileri (telif) arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran uluslararası araştırmalar,
  • Telif endüstrileri olarak da adlandırılan yaratıcı kültür endüstrileri stratejilerine yön verecek akademik araştırmalar,
  • Fikri mülkiyet hakları konusundaki dijitalleşme ile birlikte gelişen sorunlar ve inovatif çözümler,
  • Yaratıcı kültür endüstrileri sektörleri ile üniversiteler arası işbirliği yöntemleri,
  • Yurtdışındaki üniversitelerdeki yaratıcı kültür endüstrileri çalışmaları ve öğrencilere/gençlere sunulan yaratıcı girişimcilik, yaratıcı kültür endüstrileri kuluçka merkezleri destekleri konularında katkı sunmuştur.

 

Çalıştayda, merkezimiz görev alanı ile ilişkili olarak, yaratıcı kültür endüstrileri konusunda araştırmaların gelişmesi ve Başkent Üniversitesi YAKE100 (Yaratıcı Kültür Endüstrileri) lisans dersi benzeri lisans derslerinin ve lisansüstü programların yaygınlaşması için YÖK nezdinde girişimlerde bulunulması; yaratıcı kültür endüstrileri sınıflaması ve raporlanması için ön çalışmalar yapılması, yaratıcı kültür endüstrileri girişimcilik destekleme yöntemlerinin araştırılması ve raporlanması konularının strateji belgesinde yer alması görüşülmüştür.

 

YAKEM, çalıştay kapsamında, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde YAKEM koordinasyonuyla yapılması planlanan Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Telif Hakları Paneli için sektör ve kamu temsilcileri ile görüş alışverişi de sağlamıştır.

Global Game Project

YAKEM koordinasyonunda, Amerika’dan San Diego State University, İspanya’dan Universitat Jaume, Meksika’dan CETYS Universidad ortaklığında gerçekleştirilen “Global Game Project” tamamlandı.

Proje kapsamında Amerika, İspanya, Meksika ve Türkiye’den Başkent Üniversitesi’nden oluşturulan öğrenci çalışma grupları yeni birer masa oyunu geliştirdi, tasarladı ve satış planlamasını gerçekleştirdi. Katılımcı öğrencilerin bu proje çerçevesinde uygulamalı bir yapıda uluslararası iletişim becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini geliştirmeleri mümkün oldu. Başkent Üniversitesi’nden projede yer alan gruplar YAKEM’in yürütmekte olduğu YAKE100 ‘Yaratıcı Kültür Endüstrileri” seçmeli dersi kapsamında Dr. Erman Demir’in danışmanlığında çalışmalarını yürüttüler.

Başkent Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden ve meslek yüksekokullarından gelen 30 kişilik karma bir öğrenci ekibi Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman Demir tarafından verilen eğitimlerle, katılımcı öğrenciler, uluslararası girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik değerlerini bir masa oyunu tasarımıyla buluşturmanın temellerini edinmiş oldular. Dr. Erman Demir proje çalışma takvimi üzerinden geçtikten sonra, yaratıcı endüstriler, girişimcilik, uluslararası girişimcilik üzerine temel kavramları ve proje sürecinde kullanılacak formlar, Ideator hesabı gibi araçları örneklerle aktardı. Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman oyun kavramını genel bir çerçevede ele aldıktan sonra, kutu oyunu tasarımında dikkat edilmesi gerekenler ve kutu oyunu oluşturan unsurlar üzerinde durdu.

Bir yandan eğitim ve oyun tasarımı süreçleri devam ederken bir yandan da ortak kuruluşlardan öğrenci grupları ile Başkent Üniversitesi öğrencisi katılımcıların eşleştirmeleri ve ortak takımların kurulması gerçekleşti. Ortak takımlar arasında Ekim-Aralık’18 arasında online görüşmeler, yazışmalar, worksheet paylaşımlarıyla süren fikir, bilgi alışverişi sonucunda tüm takımlar oyun tasarımlarını sonlandırdılar.  20 Aralık 2018 günü gerçekleştirilen sertifika töreninde tasarlanan oyunların sunumu sonrası, katılımcı öğrencilere sertifikaları verilerek proje kapanışı gerçekleştirildi.

Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi

YAKEM, “Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi”nde sektör, kamu, sivil toplum, akademi temsilcileri ile bir aradaydı. 

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM), Türkiye Verimlilik Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde düzenlenen “Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi”ne davet üzerine katılmıştır. Kongre, Kültür ve Turizm Eski Bakanı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy,  Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Naz Zeynep Atay ve Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü’nün açılış konuşmaları ile başlamıştır.  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Yaratıcı Endüstriler Bölüm Başkanı Dimiter Gantchev’in konuşması ardından da, komisyon başkanlarının sunumları ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi ve öneminin analizi çerçevesinde ilk oturum gerçekleşmiştir.

Kongre kapsamında Müzik ve Gösteri Sanatları;  Sinema Radyo ve Televizyon; Edebiyat ve Yayıncılık; Görsel Sanatlar, Medya ve Reklamcılık; Dijital Kültür ve Yeni İş Modelleri; Kültürel Miras ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği başlıklarında altı ayrı komisyon çalışması, üç oturum halinde yapılmıştır. Komisyon çalışmalarında Prof.Dr. Ahmet Tolungüç, Doç.Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin kapasitesine ve işlerliğine ilişkin güncel, güvenilir ve yeterli sayıda verilerin etkin politikalar üretilmesindeki öneminin ortaya konması; ülkemizin veri üretme, toplama ve bu verileri doğru yorumlama sorunsalına yönelik çözüm arayışı; kültürel ve yaratıcı endüstrilerde verimliliğin artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlayabilecek öneriler oluşturulması; gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel ve yaratıcı endüstrilerin büyümesini ve verimliliğinin artırılmasını etkileyen faktörleri belirlemek ve analiz etmek; kültürel ve yaratıcı endüstrilerin gelişmesi için yenilikçi politikaların tanımlanması hedefleri çerçevesinde Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi adına katkılarda bulunmuşlardır.

Başkent Üniversitesi araştırmacı topluluğunun kültürel ve yaratıcı endüstrileri oluşturan sektörlerin, kültürel ve yaratıcı endüstrilerle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili politikalar üreten kamu kuruluşlarının, telif hakları alanında faaliyet gösteren meslek birliklerinin, kültürel ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, bürokrat ve siyasetçiler ile ilişki kurmasını sağlayan bu kongre katılımı, dış paydaşlarla etkili ve verimli işbirliklerine yönelik taşıdığı potansiyel bağlamında önemlidir.

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü himayelerinde çevirisi ve baskısı yapılan “Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar” kitabı kongre katılımcılarına dağıtılmıştır. Alanyazındaki ilk Türkçe kitap olan bu eser ve üniversitemizin yaratıcı kültür endüstrileri alanındaki öncü rolü sektör, akademi ve kamudan katılımcıların ilgi ve takdiri ile karşılanmıştır.