YAKEM, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni ağırladı

Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden gelen öğretim elemanlarının 11.01.2017’deki ziyareti, yaratıcı endüstriler üzerine tartıştığımız keyifli ve verimli bir buluşma oldu. Buluşmada YAKEM’in şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verildi. YAKEM’in amaçları ve çalışma prensipleri doğrultusunda işbirliği olanakları üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.

 

Yaratıcı Endüstrilere Giriş paneli 19 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi

YAKEM ve Kariyer Merkezi koordinasyonunda “Yaratıcı Endüstrilere Giriş” paneli, 19 Aralık 2017 tarihinde, 14:00-16:00 saatleri arasında, Prof. Dr. Abdullah Demirtaş salonunda gerçekleştirildi. Medya sektörünü yaratıcılık, yenilik, girişimcilik çerçevesinde ele alan panelde, YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç yaratıcılık ve inovasyon kavramları çerçevesinde dijital çağda iş olanaklarına değinirken, Dr. Erman Demir yaratıcı endüstrilerdeki farklı çalışma modellerini aktardı. Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal yaratıcı endüstrilere girişte yaratıcı cv’nin önemini vurgularken, Ayşe Usta reklam endüstrisinde eleman ilanları üzerinden sektöre giriş koşullarını detaylandırdı. Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı Bora Hızal reklam endüstrisini, Prof. Dr. Doğan Tılıç gazetecilik bağlamında medya endüstrisini, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman sinema endüstrisini yaratıcı endüstriler bağlamında ele aldılar.

Yetişkinler İçin Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi(YAKEM), Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETİSEM) öğrencilerine eğitim verdi.

 

01 Kasım 2017 tarihinde, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir tarafından Etimesgut Belediyesi ETİSEM Atakent Sosyal Tesisleri Sanat Tasarım öğrencilerine yaratıcı kültür endüstrileri eğitimi verildi. Eğitimde, Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, hedefleri ve çalışmaları kısaca tanıtıldı. Yenilikçilik ve yaratıcılığın kavramları, girişimcilik paralelinde önemi, dünya gündeminde yenilikçilik ve yaratıcılığın yeri, yetişkin eğitiminde yaratıcılığın önemi güncel örneklerle sunuldu.  Sanat tasarım eğitmenleri ve 62 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette yaratıcı düşünebilmenin kuşaklararası etkileşime getirdiği açılımlar; sanatsal yaratıcılığın yetişkinlerde kendini yenileme ve iyileştirme yönündeki etkileri, ilgili bilimsel çalışmalar  ve uluslararası örneklerle birlikte ele alındı. Katılımcıların da soru cevap bölümündeki katkılarıyla, Başkent Üniversitesi ve bir dış paydaş olarak ETİSEM işbirliğinde gerçekleştirilebilecek etkinlik ve projeler tartışıldı.

 

Nvivo Nitel Veri Analizi Yazılımının Kullanımı Eğitimi Gerçekleştirildi

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Merkezi tarafından 18 Mayıs 2017, Perşembe günü,  Kültürel Çalışmalarda Nitel Araştırma Yöntemleri – 1, Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Yavuz  Ercil tarafından Nvivo nitel veri analizi yazılımının kullanımı üzerinden nitel araştırma yöntemleri örnek çalışmalarla ele alındı.

Yetişkinler İçin Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi

“Yetişkinler İçin Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi”

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETİSEM)

23 Aralık 2016 tarihinde YAKEM adına Erman M. Demir tarafından Etimesgut Belediyesi ETİSEM Atakent Sosyal Tesisleri Sanat Tasarım öğrencilerine eğitim verildi. Eğitimde Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve hedefleri kısaca tanıtıldı. Dünya gündeminde yenilikçilik ve yaratıcılığın yeri, yetişkin eğitiminde yaratıcılığın önemi üzerine kuramsal bilgiler ve güncel örnekler eğlenceli içeriklerle katılımcılara sunuldu. ETİSEM koordinatör vekili, sanat tasarım eğitmeni ve 42 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette yaratıcı düşünebilmenin kuşaklararası etkileşime getirdiği açılımlar; sanatsal yaratıcılığın yetişkinlerde “kendini yenileme ve iyileştirme” içerikli etkileri ile ilgili bilimsel çalışmalar ve uluslararası örnekler tartışıldı. Katılımcıların serbest fikir beyan ettikleri etkinlikte aynı eğitimlerin gençler ve diğer kurs grupları için de düzenlenmesi talebi dile getirildi.

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi İlk Etkinliğini Gerçekleştiriyor

“Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi İlk Etkinliğini Gerçekleştiriyor” Adlı Çalıştay

8-16 ağustos 2016 tarihlerinde Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirilen Çalıştaya Başkent Üniversitesi mensubu 39 akademisyen katıldı. Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluş modelinin ilk taslağı disiplinlerarası etkileşim ve katılıma açık bir yaklaşımla bu çalıştayda hazırlandı.

Yaratıcı Endüstriler konusunda kuramsal sunum ve katılımcıların Başkent Üniversitesindeki deneyimleri ışığında bu kavramı kendi bilimsel disiplinleri ile ilişkilendirdikleri tartışmalar yapıldı. Kurulmakta olan merkezin hedeflerini Başkent Üniversitesi bağlamında pratik uygulamalara dönüştürmek için katılımcıların deneyim görüş ve önerileri alındı. Yaratıcı emek, prekarya ve güncel istihdam yönelimleri tartışması ışığında öğrencilerin yaratıcı endüstriler ve yeni ekonomi bağlamında karşılaşacakları çalışma koşulları üzerine katılımlı bir tartışma gerçekleştirildi. Yaratıcılık ve yenilik kavramları üzerine Türkiye’de konu ile ilgili literatüre katkı sağlamak amacıyla muhtemel araştırmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı. Yurt dışında yapılan örnek araştırmalar, kurulan benzer merkezlerin bilimsel faaliyetleri ve alanda öne çıkan yayınlar ile katılımcıların akademik birikimleri ışığında yapılabilecek özgün araştırma modelleri tartışıldı.