Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi

YAKEM, “Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi”nde sektör, kamu, sivil toplum, akademi temsilcileri ile bir aradaydı. 

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM), Türkiye Verimlilik Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde düzenlenen “Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi”ne davet üzerine katılmıştır. Kongre, Kültür ve Turizm Eski Bakanı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy,  Boğaziçi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Naz Zeynep Atay ve Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü’nün açılış konuşmaları ile başlamıştır.  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Yaratıcı Endüstriler Bölüm Başkanı Dimiter Gantchev’in konuşması ardından da, komisyon başkanlarının sunumları ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi ve öneminin analizi çerçevesinde ilk oturum gerçekleşmiştir.

Kongre kapsamında Müzik ve Gösteri Sanatları;  Sinema Radyo ve Televizyon; Edebiyat ve Yayıncılık; Görsel Sanatlar, Medya ve Reklamcılık; Dijital Kültür ve Yeni İş Modelleri; Kültürel Miras ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği başlıklarında altı ayrı komisyon çalışması, üç oturum halinde yapılmıştır. Komisyon çalışmalarında Prof.Dr. Ahmet Tolungüç, Doç.Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin kapasitesine ve işlerliğine ilişkin güncel, güvenilir ve yeterli sayıda verilerin etkin politikalar üretilmesindeki öneminin ortaya konması; ülkemizin veri üretme, toplama ve bu verileri doğru yorumlama sorunsalına yönelik çözüm arayışı; kültürel ve yaratıcı endüstrilerde verimliliğin artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlayabilecek öneriler oluşturulması; gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel ve yaratıcı endüstrilerin büyümesini ve verimliliğinin artırılmasını etkileyen faktörleri belirlemek ve analiz etmek; kültürel ve yaratıcı endüstrilerin gelişmesi için yenilikçi politikaların tanımlanması hedefleri çerçevesinde Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi adına katkılarda bulunmuşlardır.

Başkent Üniversitesi araştırmacı topluluğunun kültürel ve yaratıcı endüstrileri oluşturan sektörlerin, kültürel ve yaratıcı endüstrilerle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili politikalar üreten kamu kuruluşlarının, telif hakları alanında faaliyet gösteren meslek birliklerinin, kültürel ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, bürokrat ve siyasetçiler ile ilişki kurmasını sağlayan bu kongre katılımı, dış paydaşlarla etkili ve verimli işbirliklerine yönelik taşıdığı potansiyel bağlamında önemlidir.

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü himayelerinde çevirisi ve baskısı yapılan “Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar” kitabı kongre katılımcılarına dağıtılmıştır. Alanyazındaki ilk Türkçe kitap olan bu eser ve üniversitemizin yaratıcı kültür endüstrileri alanındaki öncü rolü sektör, akademi ve kamudan katılımcıların ilgi ve takdiri ile karşılanmıştır.

“Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler” Paneli

YAKEM, “Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler” paneliyle “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı”ndaydı.

Hayatını iletişim mesleğine adayan Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın “her koşulda eğitim” ilkesiyle başlatılan Alâeddin Asna Konferanslar Serisi’nin ikincisi “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı” 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlendi. 21. yüzyılın dinamiklerine uygun olarak, iletişim alanında disiplinlerarası yaklaşım ve yenilenme ihtiyacını vurgulamak, sektör profesyonelleriyle akademik çevreler arasındaki diyaloğa ortam yaratmak, mesleğin etik değerlerinin gündeme getirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlarıyla düzenlenen konferansta Başkent Üniversitesi YAKEM de bir panelle yer aldı.

YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç moderatörlüğünde gerçekleştirilen, halkla ilişkilerin de içinde konumlandırıldığı yaratıcı endüstrileri, özellikle halkla ilişkiler bağlamında yeni yönelimler vurgusuyla tartışmaya açmayı amaçlayan panelde, yaratıcı endüstrilere dair kavramsal çerçeve, halkla ilişkilerin yaratıcı endüstrilerde konumlanışı, yaratıcı endüstriler bağlamında halkla ilişkiler eğitimi ve yaratıcı emek konuları ele alındı.

Başlıklar ve panelistler:

Yaratıcı Endüstriler: Kavramsal Bir Çerçeve, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi, BÜ Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Bir Konum Arayışı: Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler, Doç. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı

Yaratıcı Endüstriler Bağlamında Halkla İlişkiler Eğitimini Yeniden Düşünmek, Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi, BÜ Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Yaratıcı Emek: Halkla İlişkiler Üzerine Bir Çalışma, Dr. Erman Demir, Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi, Uzman

 

 

 

Global Board Game çalıştayı başladı

YAKEM koordinasyonunda,  “Global Board Game” çalıştayı, San Diego State University, ABD ve Abertay University, İngiltere ortaklığında başladı. Nisan 2018’de tamamlanacak çalıştay kapsamında   Amerika, İngiltere ve Başkent Üniversitesinden oluşturulan öğrenci çalışma grupları yeni bir masa oyunu geliştirecek, tasarlayacak ve satış planlamasını gerçekleştirecekler.

İlk buluşma 17 Ocak Çarşamba günü Başkent Üniversitesi, Sanat Cafe’de gerçekleştirildi. Tanışmanın ardından projenin işleyişi hakkında bilgi verildi, katılımcıların soruları yanıtlandı, programda değerlendirilmek üzere beklentileri alındı.

Çalıştay kapsamındaki ilk eğitim içeriği katılımcılarla 31 Ocak Çarşamba günü iki oturumluk bir programla paylaşıldı, çalışma takviminin üzerinden geçildi. İlk oturumda Dr. Erman Demir yaratıcı endüstriler, girişimcilik, uluslararası girişimcilik üzerine temel kavramları aktardıktan sonra, çalıştay sürecinde kullanılacak formlar, ideator hesabı gibi araçları örneklerle aktardı. İkinci oturumda Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman oyun kavramını genel bir çerçevede ele aldıktan sonra, kutu oyunu tasarımında dikkat edilmesi gerekenler ve kutu oyunu oluşturan unsurlar üzerinde durdu.

Katılımcıların uygulamalı bir yapıda uluslararası iletişim becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini geliştirmeleri hedeflenen çalıştay, uluslararası takımlarla işbirliği içinde devam ederek, tasarlanan oyunların sunumuyla sonlanacak.

 

YAKEM-ARD buluşması

YAKEM dış paydaşlarıyla buluşmaya devam ediyor

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, iç ve dış paydaşlarla işbirliği ve etkileşimin arttırılması hedefi doğrultusunda 23 Ocak 2018, Salı günü Ankara Reklamcılar Derneği (ARD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Hızal ve Yönetim Kurulu üyesi Onur Özdemir üniversitemizdeydi. Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, Dr. Erman Demir(BİTTO) katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ARD ve YAKEM’in ortak yürütebileceği proje, etkinlik eve öğretim programları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

YAKEM – Zafer Kalkınma Ajansı Buluşması

UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler ağına katılan Kütahya’nın yanı sıra Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerinde iktisadi ve beşeri gelişim, bölgesel kalkınma hedefleriyle faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı, hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere YAKEM’i ziyaret etti. 24 Ocak 2018, Çarşamba gerçekleşen ziyarette, YAKEM’in iç ve dış paydaşlarla etkileşimi arttırma hedefi doğrultusunda ulusal ve uluslararası fonlar çerçevesinde yürütülebilecek işbirlikleri imkanları görüşüldü.

YAKEM, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni ağırladı

Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden gelen öğretim elemanlarının 11.01.2017’deki ziyareti, yaratıcı endüstriler üzerine tartıştığımız keyifli ve verimli bir buluşma oldu. Buluşmada YAKEM’in şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verildi. YAKEM’in amaçları ve çalışma prensipleri doğrultusunda işbirliği olanakları üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.

 

Yaratıcı Endüstrilere Giriş paneli 19 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi

YAKEM ve Kariyer Merkezi koordinasyonunda “Yaratıcı Endüstrilere Giriş” paneli, 19 Aralık 2017 tarihinde, 14:00-16:00 saatleri arasında, Prof. Dr. Abdullah Demirtaş salonunda gerçekleştirildi. Medya sektörünü yaratıcılık, yenilik, girişimcilik çerçevesinde ele alan panelde, YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç yaratıcılık ve inovasyon kavramları çerçevesinde dijital çağda iş olanaklarına değinirken, Dr. Erman Demir yaratıcı endüstrilerdeki farklı çalışma modellerini aktardı. Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal yaratıcı endüstrilere girişte yaratıcı cv’nin önemini vurgularken, Ayşe Usta reklam endüstrisinde eleman ilanları üzerinden sektöre giriş koşullarını detaylandırdı. Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı Bora Hızal reklam endüstrisini, Prof. Dr. Doğan Tılıç gazetecilik bağlamında medya endüstrisini, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman sinema endüstrisini yaratıcı endüstriler bağlamında ele aldılar.

Yetişkinler İçin Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi(YAKEM), Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETİSEM) öğrencilerine eğitim verdi.

 

01 Kasım 2017 tarihinde, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir tarafından Etimesgut Belediyesi ETİSEM Atakent Sosyal Tesisleri Sanat Tasarım öğrencilerine yaratıcı kültür endüstrileri eğitimi verildi. Eğitimde, Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, hedefleri ve çalışmaları kısaca tanıtıldı. Yenilikçilik ve yaratıcılığın kavramları, girişimcilik paralelinde önemi, dünya gündeminde yenilikçilik ve yaratıcılığın yeri, yetişkin eğitiminde yaratıcılığın önemi güncel örneklerle sunuldu.  Sanat tasarım eğitmenleri ve 62 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette yaratıcı düşünebilmenin kuşaklararası etkileşime getirdiği açılımlar; sanatsal yaratıcılığın yetişkinlerde kendini yenileme ve iyileştirme yönündeki etkileri, ilgili bilimsel çalışmalar  ve uluslararası örneklerle birlikte ele alındı. Katılımcıların da soru cevap bölümündeki katkılarıyla, Başkent Üniversitesi ve bir dış paydaş olarak ETİSEM işbirliğinde gerçekleştirilebilecek etkinlik ve projeler tartışıldı.

 

Nvivo Nitel Veri Analizi Yazılımının Kullanımı Eğitimi Gerçekleştirildi

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Merkezi tarafından 18 Mayıs 2017, Perşembe günü,  Kültürel Çalışmalarda Nitel Araştırma Yöntemleri – 1, Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Yavuz  Ercil tarafından Nvivo nitel veri analizi yazılımının kullanımı üzerinden nitel araştırma yöntemleri örnek çalışmalarla ele alındı.

Yetişkinler İçin Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi

“Yetişkinler İçin Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi”

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETİSEM)

23 Aralık 2016 tarihinde YAKEM adına Erman M. Demir tarafından Etimesgut Belediyesi ETİSEM Atakent Sosyal Tesisleri Sanat Tasarım öğrencilerine eğitim verildi. Eğitimde Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve hedefleri kısaca tanıtıldı. Dünya gündeminde yenilikçilik ve yaratıcılığın yeri, yetişkin eğitiminde yaratıcılığın önemi üzerine kuramsal bilgiler ve güncel örnekler eğlenceli içeriklerle katılımcılara sunuldu. ETİSEM koordinatör vekili, sanat tasarım eğitmeni ve 42 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette yaratıcı düşünebilmenin kuşaklararası etkileşime getirdiği açılımlar; sanatsal yaratıcılığın yetişkinlerde “kendini yenileme ve iyileştirme” içerikli etkileri ile ilgili bilimsel çalışmalar ve uluslararası örnekler tartışıldı. Katılımcıların serbest fikir beyan ettikleri etkinlikte aynı eğitimlerin gençler ve diğer kurs grupları için de düzenlenmesi talebi dile getirildi.