Nvivo Nitel Veri Analizi Yazılımının Kullanımı Eğitimi Gerçekleştirildi

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Merkezi tarafından 18 Mayıs 2017, Perşembe günü,  Kültürel Çalışmalarda Nitel Araştırma Yöntemleri – 1, Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Yavuz  Ercil tarafından Nvivo nitel veri analizi yazılımının kullanımı üzerinden nitel araştırma yöntemleri örnek çalışmalarla ele alındı.

Yetişkinler İçin Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi

“Yetişkinler İçin Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi”

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETİSEM)

23 Aralık 2016 tarihinde YAKEM adına Erman M. Demir tarafından Etimesgut Belediyesi ETİSEM Atakent Sosyal Tesisleri Sanat Tasarım öğrencilerine eğitim verildi. Eğitimde Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve hedefleri kısaca tanıtıldı. Dünya gündeminde yenilikçilik ve yaratıcılığın yeri, yetişkin eğitiminde yaratıcılığın önemi üzerine kuramsal bilgiler ve güncel örnekler eğlenceli içeriklerle katılımcılara sunuldu. ETİSEM koordinatör vekili, sanat tasarım eğitmeni ve 42 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette yaratıcı düşünebilmenin kuşaklararası etkileşime getirdiği açılımlar; sanatsal yaratıcılığın yetişkinlerde “kendini yenileme ve iyileştirme” içerikli etkileri ile ilgili bilimsel çalışmalar ve uluslararası örnekler tartışıldı. Katılımcıların serbest fikir beyan ettikleri etkinlikte aynı eğitimlerin gençler ve diğer kurs grupları için de düzenlenmesi talebi dile getirildi.

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi İlk Etkinliğini Gerçekleştiriyor

“Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi İlk Etkinliğini Gerçekleştiriyor” Adlı Çalıştay

8-16 ağustos 2016 tarihlerinde Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirilen Çalıştaya Başkent Üniversitesi mensubu 39 akademisyen katıldı. Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluş modelinin ilk taslağı disiplinlerarası etkileşim ve katılıma açık bir yaklaşımla bu çalıştayda hazırlandı.

Yaratıcı Endüstriler konusunda kuramsal sunum ve katılımcıların Başkent Üniversitesindeki deneyimleri ışığında bu kavramı kendi bilimsel disiplinleri ile ilişkilendirdikleri tartışmalar yapıldı. Kurulmakta olan merkezin hedeflerini Başkent Üniversitesi bağlamında pratik uygulamalara dönüştürmek için katılımcıların deneyim görüş ve önerileri alındı. Yaratıcı emek, prekarya ve güncel istihdam yönelimleri tartışması ışığında öğrencilerin yaratıcı endüstriler ve yeni ekonomi bağlamında karşılaşacakları çalışma koşulları üzerine katılımlı bir tartışma gerçekleştirildi. Yaratıcılık ve yenilik kavramları üzerine Türkiye’de konu ile ilgili literatüre katkı sağlamak amacıyla muhtemel araştırmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı. Yurt dışında yapılan örnek araştırmalar, kurulan benzer merkezlerin bilimsel faaliyetleri ve alanda öne çıkan yayınlar ile katılımcıların akademik birikimleri ışığında yapılabilecek özgün araştırma modelleri tartışıldı.