Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezleri Raporu” sunuldu

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından Ekim 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezleri Raporu” hazırlanmıştır. Alan yazın ve saha görüşmelerinden elde edilen bilgiler ile Yaratıcı Kültür Endüstrilerindeki girişimcilik desteklerinin uluslararası örneklerinden yola çıkılarak Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kuluçka Modeli önerisi ve eylem planı önerilerini içeren rapor 25 Mart 2021 tarihinde Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Haberal, YAKEM Müdürü Prof.Dr. Ahmet Tolungüç, YAKEM Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Erman M. Demir tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Özgül Özkan Yavuz ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü yönetimine sunulmuştur. Toplantıda rapor içeriğinin kısa sunumu yanında, YKE girişimciliğinin önemi ve kurumlar arası işbirliği fırsatları üzerine görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir.

YAKE100 Engelsiz Oyun Geliştirme Çalıştayı

YAKEM Etimesgut Belediyesi ile YAKE100 Engelsiz Oyun Geliştirme Çalıştayı’nı tamamladı.

Başkent Üniversitesi ile Etimesgut Belediyesi arasında gerçekleştirilen ENMEK işbirliği protokolü kapsamında, Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi’nde “Engelsiz Oyun Çalıştayı” oyun sunumları ve ödül töreni 3 Temmuz 2019’da gerçekleştirildi.

Tören, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın konuşmalarıyla açıldı. Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç Başkent Üniversitesi’nin yerel yönetimler ile işbirliğinde YAKEM’in katkıları ve yaratıcı endüstri düşüncesinin önemine vurgu yaptı. Yapılan çalışmaları ve oyunları sunan Dr. Erman Demir ise Etimesgut Belediyesi ile işbirliğinin önemini belirterek; “Amacımız kültürü taşıyan ve kültürün bir parçası olan oyun kavramını sosyal öğrenme amaçlı kullanmak, sosyal ihtiyaçlara özgün çözümler sunmaktır.” ifadelerini kullandı.

Törende Başkent Üniversitesi öğrencilerinin Yaratıcı Kültür Endüstrileri (YAKE100) dersi kapsamında geliştirdikleri dört özgün kutu oyunu tanıtıldı. Oyunlar kullanılmak üzere Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Merkezi’ne teslim edildi.

Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Paneli Gerçekleştirildi

YAKEM “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Paneli” serisi “Güncel Gelişmeler Işığında Sinema ve Radyo/TV Sektörüne Genel Bakış” başlıklı birinci panelle başladı.

 

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ev sahipliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 20 Mart 2019 günü “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Panel” serisinin birincisi “Güncel Gelişmeler Işığında Sinema ve Radyo/TV Sektörüne Genel Bakış” başlığı altında yapılmıştır. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Avni Akyol Konferans salonunda yapılan panel YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ve Başkent Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Recep Tayfun’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Öğr. Üyesi Dilek İmirlioğlu’nun sunumları ile konunun akademik ve kavramsal çerçevesine kısa bir giriş yapılmıştır.

 

Yaratıcı kültür endüstrileri alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların fikri mülkiyet haklarının ve yapılan son hukuki düzenlemelerin akademi, sektör temsilcileri ve öğrencilerin dikkatine sunulduğu panel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan Özgür Semiz’in moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Panelistler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emire Çete, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ömer Özdenören, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Hukuk Müşaviri Kaan Koçali, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yetim ve Fikri Mülkiyet Hakları Uzmanı Avukat Lütfiye Akgül Su, katılımcılara güncel konular ve düzenlemeler ile ilgili bilgi ve görüşlerini sunmuştur.

 

Yaratıcı kültür endüstrilerinin en önemli bileşeni olan insan kaynağını geliştirmek amacıyla yükseköğretim öğrencileri ve akademisyenlerini; kamunun çalışmaları ve sektörün gündemiyle tanıştıran toplantı, Başkent Üniversitesi mensubu ve misafiri katılımcıların soru ve görüşlerinin tartışıldığı bölüm ile son bulmuştur.

 

Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi Toplantısı

YAKEM Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü faaliyetlerine katkı vermeye devam ediyor

 

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (YAKEM) Dr. Erman M. Demir, 19 Mart 2019 Kültür Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü himayesinde UNESCO Türkiye Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi katılımıyla düzenlenen “Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (Kifaç) Toplantısı”na katılmıştır.

Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek, meslek birlikleri ile üniversitelerin kültür ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin katılımıyla farkındalık artırma ve işbirliği geliştirmeye yönelik bu istişare toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya TAŞKENT, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı ve KİFAÇ İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal OĞUZ’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Komite üyeleri ve bakanlık personeli tarafından sözleşmenin tanıtıldığı sunumlar, önerilerin tartışıldığı oturumlar ile tamamlanmıştır. Toplantıda YAKEM tarafından;

  • Yaratıcı kültür endüstrileri düşüncesinin, kültüre ve teknolojiye araçsal bakışı aşan bir bütünlük teklif ettiği,
  • Bu bağlamda sözleşme amaçlarının yerine getirilmesi için bütçe kaynaklarının ulusal ya da uluslararası fonlar, sektöre özgü devlet destekleri, kurumsal sosyal sorumluluk gibi teşvik mekanizmaları ya da kendi gelir modelini oluşturan yaratıcı girişimler olarak sınıflanması gerekliliği, sektörlerin özellikleri, küresel trendler ve Türkiye’nin koşulları dikkate alınarak bütçe stratejilerinin belirlenmesi,
  • Yaratıcı kültür endüstrilerinin en önemli bileşeni olan insanı bir kaynak olarak görmek yoluyla, gençlerin söz konusu kültürel faaliyetleri gerçek bir profesyonel alan olarak tanımalarını, sektörlere ilgi duymalarını ve yaratıcı girişimler üretmelerini sağlayacak şekilde kültür kavramının dijital etkileşimleri, tasarım, reklam gibi alanlardaki yakınsamayla birlikte ele almalarının sağlanması,
  • Diğer ülkelerdeki yaratıcı endüstriler stratejileri ve kültür politikalarını dikkate alarak sektörler arasında öncelikler belirleme ve sektörler arası ilişkileri güçlendirme imkânlarının araştırılması konularında katkı ve öneriler katılımcıların dikkatine sunulmuştur.

“Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar” Yayınlandı

Yaratıcı endüstriler alanındaki önemli kaynaklardan, John Hartley, Jason Potts, Stuart Cunningham, Terry Flew, Michael Keane ve John Banks tarafından yazılan, “ Key Concepts in Creative Industries”,  “Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar” adıyla Türkçeye çevrilerek Başkent Üniversitesi tarafından yayınlandı.

Yaratıcı endüstriler alanında önde gelen isimlerce kaleme alınan, temel kavramları tüm yönleriyle ve sistematik olarak inceleyen eser, YAKEM’in de ilk yayınıdır. Çevirisi Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, Dr. Erman Demir tarafından gerçekleştirilen bu temel kaynak, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Kitap Satış Reyonundan ve YAKEM’den ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi Projesi Tamamlanmıştır

Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen, Başkent Üniversitesi yaratıcılık ekosistemini anlamlandırabilmek adına yürütülen “Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” başlıklı araştırma projesi Kasım 2017’de tamamlanmıştır. Proje raporuna buradan ulaşılabilir.

Özellikle son yıllarda yaygınlaşan üçüncü kuşak üniversite yaklaşımı, üniversite – sanayi işbirliği olgularının temelinde yatan yaratıcılık / inovasyon ve yaratıcı eğitim, disiplinlerarası çalışmalar, işbirliği olanakları gibi konularda Başkent Üniversitesi mensuplarının düşünce ve yaklaşımlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma ile disiplinlerarası çalışmaların temellerinin de atılabilmiş olması YAKEM için önemlidir. Uzun odak grup görüşmelerine katılarak görüşlerini paylaşma yoluyla destek veren tüm öğretim elemanlarına ve idari kadroya teşekkürlerimizi sunarız.

“Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu

Uluslararası Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri Gerçekleşti

Üniversitemiz Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri” gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Varoğlu, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini ve yaratıcı kültür endüstrilerin bu işbirliğindeki rolüne vurgu yaptı.  İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı, yaratıcı kültür endüstrilerinin iletişim formasyonuyla olan güçlü bağının altını çizdi. YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, seminerin aynı zamanda Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluşunun birinci yılına denk gelmesinin verdiği memnuniyeti dile getirirken, Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek disiplinlerarası çalışmaların kurum içi ve kurum dışı paydaşlar açısından kazanç sağlayıcı olabileceğine dikkat çekti.

 

Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere ve Slovenya gibi yaratıcı kültür endüstrileri alanında önemli bir birikime sahip ülkelerin, alanında öncü kuruluşlarından akademisyenlerin, öğrencilerin katılımı ile iki gün süren seminerde, yaratıcı bireylerin kendi alanlarındaki kültürel, sosyal ve ekonomik engeller ile bas edebilmek için yaratıcı kültürel içeriklerle ilgili yetenek ve kapasitelerini nasıl geliştirebileceklerine ışık tutulmaya çalışıldı. Ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan yaratıcı endüstriler düşüncesinin bağımsız ve kendi kendine yeten bireyler yetiştirme amacıyla eğitime yönelmesi, dolayısıyla yükseköğretimin yaratıcı kültür endüstrileri üzerine tartışmaların odağına yerleşmesi seminerin temel bakış açısını oluşturdu.

 

Seminerde yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, kültür endüstrisi gibi temel kavramsal ve kuramsal çerçeve ele alınarak; yaratıcı sektör, yaratıcı ekosistem, yaratıcı girişimcilik konuları yükseköğretim ekseninde tartışıldı. Seminerin ilk günündeki sabah oturumlarında İngiltere Abertay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Khalid Hafeez Yaratıcı Endüstrilerin Yayılım Etkilerini Ölçme ve Dr. Nuno Arroteia Yaratıcı Büyüme- Küresel Tedarik Zincirleri Bölgesel Oluşumların Büyümesine Nasıl Katkı Sağlayabilir? başlıklı bildirilerini sundular. Öğleden sonraki oturumlarda ise Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Okan Yeloğlu Yaratıcı Endüstriler İçin Yükseköğretim Sektör Etkileşimi: Ne Yapıldı, Ne Yapılıyor ve Ne Yapılmalı?,  Slovenya Primorska Üniversitesi Tasarım Fakültesi’nden Doç. Dr. Jordan Berginc Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Kolaylaştırıcısı Olarak Girişimcilik: Slovenya’dan Tasarımcıların Eğitiminde En İyi Uygulamalar başlıklı bildirileriyle özgün süreç ve örnekleri seminere taşıdılar. Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, Yard. Doç. Dr. Nihan G. Işıkman, Dr. Erman Demir YAKEM tarafından Kasım 2016’dan itibaren Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yürütülen Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi projesinin çıktılarını bildirileriyle paylaştılar. Londra Üniversitesi Yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik Enstitüsü’nden Dr. Aleksandar Brkić, Yükseköğretimin İkilemi: Sanat ve Yaratıcılık Yönetilmeli mi?, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun Eyidoğan Yaratıcı ve Girişimci Yükseköğretim başlıklı bildirileriyle yükseköğretim ve yaratıcı kültür endüstrileri ekseninde neler yapılabileceğini tartışmaya açtılar.

 

Seminerin ikinci günü öğleden önce oturumunda uluslararası yaratıcı kültür endüstrilerinin değerlendirildiği, özellikle Türkiye’nin bu bağlamdaki gelişme potansiyeli, Türkiye ile İngiltere, Slovenya gibi uluslararası boyutta bireysel ve kurumsal işbirlikleri olanaklarının tartışıldığı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Seminer konuşmacılarının yanı sıra yuvarlak masa toplantısına Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi çeşitli kurumlardan katılımcılar da ilgi göstererek katkı sağladı.

 

Yaratıcı kültür endüstrilerinin önemli ve yükselen bileşenlerinden biri olan müzecilik, seminerin ikinci gününün son etkinliği olarak Gökyay Vakfı Satranç Müzesi saha ziyareti ile yerinde incelendi ve Müze Müdürü Binnur Ucakhan’dan müze ile ilgili bilgiler alındı. Böylelikle Türkiye’de yaratıcı kültür endüstrisinin işleyişi ve girişimcilik, özgün bir örnek bağlamında değerlendirilebildi.

 

12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri” gerçekleştirilecektir.

Günümüzde yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarının medya, sanat, kültür bağlamında farklı bakış açıları ve disiplinlerle çalışılması ihtiyacı zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan yaratıcı endüstriler düşüncesinin bağımsız ve kendi kendine yeten bireyler yetiştirme amacıyla eğitime yönelmesi, dolayısıyla yükseköğretimin yaratıcı kültür endüstrileri üzerine tartışmaların odağına yerleşmesi söz konusudur.

 

12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri” yaratıcılık, yenilik, kültür endüstrileri, girişimcilik gibi temel kavramsal ve kuramsal çerçeveyi ele alarak; yaratıcı sektör, yaratıcı ekosistem, yaratıcı girişimcilik konularını yükseköğretim ekseninde kapsayacaktır.

 

İngiltere ve Slovenya gibi yaratıcı kültür endüstrileri alanında önemli bir birikime sahip ülkelerin, alanında öncü kuruluşlarından bilim insanlarının katılımı ile de akademisyenlerin, öğrencilerin ve yaratıcı kişilerin kendi alanlarındaki kültürel, sosyal ve ekonomik engeller ile bas edebilmek için yaratıcı kültürel içeriklerle ilgili yetenek ve kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Etkinlik programına ve konuşmacılara dair bilgi için tıklayınız.

Nvivo Nitel Veri Analizi Yazılımının Kullanımı Eğitimi

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Merkezi tarafından 18 Mayıs 2017, Perşembe günü, saat 10:00‘da Kültürel Çalışmalarda Nitel Araştırma Yöntemleri – 1, Eğitici Eğitimi gerçekleştirilecektir. Prof. Dr. Yavuz Ercil tarafından Nvivo nitel veri analizi yazılımının kullanımı ele alınacaktır. İletişim Tasarımı Atölyesi‘nde gerçekleştirilecek eğitim ilgilenen tüm öğretim elemanlarımızın katılımına açıktır.