“Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar” Yayınlandı

Yaratıcı endüstriler alanındaki önemli kaynaklardan, John Hartley, Jason Potts, Stuart Cunningham, Terry Flew, Michael Keane ve John Banks tarafından yazılan, “ Key Concepts in Creative Industries”,  “Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar” adıyla Türkçeye çevrilerek Başkent Üniversitesi tarafından yayınlandı.

Yaratıcı endüstriler alanında önde gelen isimlerce kaleme alınan, temel kavramları tüm yönleriyle ve sistematik olarak inceleyen eser, YAKEM’in de ilk yayınıdır. Çevirisi Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, Dr. Erman Demir tarafından gerçekleştirilen bu temel kaynak, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Kitap Satış Reyonundan ve YAKEM’den ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi Projesi Tamamlanmıştır

Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen, Başkent Üniversitesi yaratıcılık ekosistemini anlamlandırabilmek adına yürütülen “Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” başlıklı araştırma projesi Kasım 2017’de tamamlanmıştır. Proje raporuna buradan ulaşılabilir.

Özellikle son yıllarda yaygınlaşan üçüncü kuşak üniversite yaklaşımı, üniversite – sanayi işbirliği olgularının temelinde yatan yaratıcılık / inovasyon ve yaratıcı eğitim, disiplinlerarası çalışmalar, işbirliği olanakları gibi konularda Başkent Üniversitesi mensuplarının düşünce ve yaklaşımlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma ile disiplinlerarası çalışmaların temellerinin de atılabilmiş olması YAKEM için önemlidir. Uzun odak grup görüşmelerine katılarak görüşlerini paylaşma yoluyla destek veren tüm öğretim elemanlarına ve idari kadroya teşekkürlerimizi sunarız.

“Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu

Uluslararası Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri Gerçekleşti

Üniversitemiz Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri” gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Varoğlu, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini ve yaratıcı kültür endüstrilerin bu işbirliğindeki rolüne vurgu yaptı.  İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı, yaratıcı kültür endüstrilerinin iletişim formasyonuyla olan güçlü bağının altını çizdi. YAKEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, seminerin aynı zamanda Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluşunun birinci yılına denk gelmesinin verdiği memnuniyeti dile getirirken, Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek disiplinlerarası çalışmaların kurum içi ve kurum dışı paydaşlar açısından kazanç sağlayıcı olabileceğine dikkat çekti.

 

Türkiye’nin yanı sıra, İngiltere ve Slovenya gibi yaratıcı kültür endüstrileri alanında önemli bir birikime sahip ülkelerin, alanında öncü kuruluşlarından akademisyenlerin, öğrencilerin katılımı ile iki gün süren seminerde, yaratıcı bireylerin kendi alanlarındaki kültürel, sosyal ve ekonomik engeller ile bas edebilmek için yaratıcı kültürel içeriklerle ilgili yetenek ve kapasitelerini nasıl geliştirebileceklerine ışık tutulmaya çalışıldı. Ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan yaratıcı endüstriler düşüncesinin bağımsız ve kendi kendine yeten bireyler yetiştirme amacıyla eğitime yönelmesi, dolayısıyla yükseköğretimin yaratıcı kültür endüstrileri üzerine tartışmaların odağına yerleşmesi seminerin temel bakış açısını oluşturdu.

 

Seminerde yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, kültür endüstrisi gibi temel kavramsal ve kuramsal çerçeve ele alınarak; yaratıcı sektör, yaratıcı ekosistem, yaratıcı girişimcilik konuları yükseköğretim ekseninde tartışıldı. Seminerin ilk günündeki sabah oturumlarında İngiltere Abertay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Khalid Hafeez Yaratıcı Endüstrilerin Yayılım Etkilerini Ölçme ve Dr. Nuno Arroteia Yaratıcı Büyüme- Küresel Tedarik Zincirleri Bölgesel Oluşumların Büyümesine Nasıl Katkı Sağlayabilir? başlıklı bildirilerini sundular. Öğleden sonraki oturumlarda ise Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Okan Yeloğlu Yaratıcı Endüstriler İçin Yükseköğretim Sektör Etkileşimi: Ne Yapıldı, Ne Yapılıyor ve Ne Yapılmalı?,  Slovenya Primorska Üniversitesi Tasarım Fakültesi’nden Doç. Dr. Jordan Berginc Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Kolaylaştırıcısı Olarak Girişimcilik: Slovenya’dan Tasarımcıların Eğitiminde En İyi Uygulamalar başlıklı bildirileriyle özgün süreç ve örnekleri seminere taşıdılar. Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, Yard. Doç. Dr. Nihan G. Işıkman, Dr. Erman Demir YAKEM tarafından Kasım 2016’dan itibaren Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yürütülen Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi projesinin çıktılarını bildirileriyle paylaştılar. Londra Üniversitesi Yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik Enstitüsü’nden Dr. Aleksandar Brkić, Yükseköğretimin İkilemi: Sanat ve Yaratıcılık Yönetilmeli mi?, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun Eyidoğan Yaratıcı ve Girişimci Yükseköğretim başlıklı bildirileriyle yükseköğretim ve yaratıcı kültür endüstrileri ekseninde neler yapılabileceğini tartışmaya açtılar.

 

Seminerin ikinci günü öğleden önce oturumunda uluslararası yaratıcı kültür endüstrilerinin değerlendirildiği, özellikle Türkiye’nin bu bağlamdaki gelişme potansiyeli, Türkiye ile İngiltere, Slovenya gibi uluslararası boyutta bireysel ve kurumsal işbirlikleri olanaklarının tartışıldığı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Seminer konuşmacılarının yanı sıra yuvarlak masa toplantısına Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi çeşitli kurumlardan katılımcılar da ilgi göstererek katkı sağladı.

 

Yaratıcı kültür endüstrilerinin önemli ve yükselen bileşenlerinden biri olan müzecilik, seminerin ikinci gününün son etkinliği olarak Gökyay Vakfı Satranç Müzesi saha ziyareti ile yerinde incelendi ve Müze Müdürü Binnur Ucakhan’dan müze ile ilgili bilgiler alındı. Böylelikle Türkiye’de yaratıcı kültür endüstrisinin işleyişi ve girişimcilik, özgün bir örnek bağlamında değerlendirilebildi.

 

12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri” gerçekleştirilecektir.

Günümüzde yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarının medya, sanat, kültür bağlamında farklı bakış açıları ve disiplinlerle çalışılması ihtiyacı zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan yaratıcı endüstriler düşüncesinin bağımsız ve kendi kendine yeten bireyler yetiştirme amacıyla eğitime yönelmesi, dolayısıyla yükseköğretimin yaratıcı kültür endüstrileri üzerine tartışmaların odağına yerleşmesi söz konusudur.

 

12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri” yaratıcılık, yenilik, kültür endüstrileri, girişimcilik gibi temel kavramsal ve kuramsal çerçeveyi ele alarak; yaratıcı sektör, yaratıcı ekosistem, yaratıcı girişimcilik konularını yükseköğretim ekseninde kapsayacaktır.

 

İngiltere ve Slovenya gibi yaratıcı kültür endüstrileri alanında önemli bir birikime sahip ülkelerin, alanında öncü kuruluşlarından bilim insanlarının katılımı ile de akademisyenlerin, öğrencilerin ve yaratıcı kişilerin kendi alanlarındaki kültürel, sosyal ve ekonomik engeller ile bas edebilmek için yaratıcı kültürel içeriklerle ilgili yetenek ve kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Etkinlik programına ve konuşmacılara dair bilgi için tıklayınız.

Nvivo Nitel Veri Analizi Yazılımının Kullanımı Eğitimi

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Merkezi tarafından 18 Mayıs 2017, Perşembe günü, saat 10:00‘da Kültürel Çalışmalarda Nitel Araştırma Yöntemleri – 1, Eğitici Eğitimi gerçekleştirilecektir. Prof. Dr. Yavuz Ercil tarafından Nvivo nitel veri analizi yazılımının kullanımı ele alınacaktır. İletişim Tasarımı Atölyesi‘nde gerçekleştirilecek eğitim ilgilenen tüm öğretim elemanlarımızın katılımına açıktır.

Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemine BAP Araştırma projesi Katılım Çağrısı

Başkent Üniversitesinin Değerli Akademisyenleri,

 

Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen ve Başkent Üniversitesi araştırmacı topluluğunun inovasyon ve yaratıcılık kavramlarına ilişkin görüş ve yaklaşımlarını öğrenmeyi hedefleyen “Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” başlıklı BAP araştırma projesine değerli katkı ve katılımlarınız büyük önem taşımaktadır.

 

Nitel araştırma yönelimine sahip bu araştırma projesine katılım akademik birimler temelinde

odak grup görüşmeleri ile gerçekleştirilmektedir. Odak grup görüşmelerine katılarak katkı vermek isteyenlerin bağlantısı sunulan ve 6 sorudan oluşan soru formunu doldurmaları yeterlidir.

[ <https://goo.gl/forms/HwcIskanCAgU1ulS2> ]

Biriminizde yaratıcı endüstriler, inovasyon, yenilikçilik, girişimcilik gibi alanlara ilgisi olduğunu düşündüğünüz kişileri bu araştırmaya yönlendirirseniz seviniriz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

 

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç

Müdür, YAKEM (Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi)

 

 

“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YARATICILIK EKOSİSTEMİ”

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

            Sizi Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından yürütülen “Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” başlıklı araştırmaya katılmaya davet ediyoruz.

Bu araştırmanın amacı Başkent Üniversitesi araştırmacı topluluğunun inovasyon ve yaratıcılık kavramlarına ilişkin anlamlandırma pratiklerini ve örüntüleri ortaya çıkarmaktır. Bu proje ile üniversitemizin akademik ve konu ile ilgili idari birimlerinde yaratıcılık ve inovasyon kavramlarına ilişkin yaklaşımların ve farklı bakış açılarının ortaya çıkarılması; buna ilişkin bir anlam haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak proje ile Başkent Üniversitesi kapsamında yaratıcı endüstriler alanına ilişkin destek ve altyapıya katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu araştırmanın Başkent Üniversitesi özelinde yürütülmesi, akademik bilgi üretiminin yanı sıra inovasyon ve yaratıcılık kavramlarının nitel araştırma yaklaşımıyla ele alınması yoluyla girişimci ve yenilikçi üniversite endeks çalışmalarının metodolojik temellerine ve pratik uygulamasına özgün katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, proje Başkent Üniversitesindeki paydaşların inovasyon ve yaratıcılık kavramlarına yönelik örtük bilgisini ve bu kavramlara ilişkin anlamlandırma pratiklerini ortaya çıkararak Üniversitenin stratejik hedeflerinin gerçekçi eylemlere dönüşmesi adına gereken bilgi birikimine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca, proje modelinin farklı kurumlara adaptasyonu ile araştırmanın yaygınlaştırılarak yeni araştırmalara Başkent Üniversitesi olarak öncülük edilmesi mümkün hale gelecektir.

Araştırma ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız yakem@baskent.edu.tr e-posta adresinden ya da 2083 ya da 2069 nolu dahili telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Üniversitemizde gerçekleştirilen bu bilimsel araştırmaya verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ederim.

 

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç