Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Telif Hakları Paneli

YAKEM tarafından düzenlenecek panelde güncel gelişmeler ışığında sinema, radyo ve televizyon sektörleri telif hakları açısından ele alınacaktır.

Panelde yaratıcı ürünlerin ve yaratıcı süreçlere emek verenlerin haklarının korunması perspektifinden deneyimler gündeme getirilecek, sinema, radyo ve televizyon alanlarındaki yaratıcı çalışanların fikri mülkiyete ilişkin deneyimleri ve beklentileri hukuk ve yaratıcı endüstriler alan yazını ile birlikte ele alınacaktır. Böylelikle, yaratıcı işler ve fikri mülkiyet ilişkisinin disiplinlerarası bir bakış açısı ile ele alınması, öğrenci ve akademisyenlerin yaratıcı kültür endüstrileri düşüncesini ve yaratıcı işlerde fikri mülkiyetin merkezi konumunu kavramaları, Türkiye’de yaratıcı işlerin telif ile ilişkili bağlamsal koşulları, sınırlılıkları ve avantajları konusunda bilgi birikiminin aktarılması, hukuki altyapı, yaratıcı endüstriler düşüncesi ve reel deneyimler ışığında yaratıcı işlerde fikri mülkiyet konusunda entelektüel üretime katkı sağlanması, mümkün olacaktır.