12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri” gerçekleştirilecektir.

Günümüzde yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarının medya, sanat, kültür bağlamında farklı bakış açıları ve disiplinlerle çalışılması ihtiyacı zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan yaratıcı endüstriler düşüncesinin bağımsız ve kendi kendine yeten bireyler yetiştirme amacıyla eğitime yönelmesi, dolayısıyla yükseköğretimin yaratıcı kültür endüstrileri üzerine tartışmaların odağına yerleşmesi söz konusudur.

 

12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek “Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri” yaratıcılık, yenilik, kültür endüstrileri, girişimcilik gibi temel kavramsal ve kuramsal çerçeveyi ele alarak; yaratıcı sektör, yaratıcı ekosistem, yaratıcı girişimcilik konularını yükseköğretim ekseninde kapsayacaktır.

 

İngiltere ve Slovenya gibi yaratıcı kültür endüstrileri alanında önemli bir birikime sahip ülkelerin, alanında öncü kuruluşlarından bilim insanlarının katılımı ile de akademisyenlerin, öğrencilerin ve yaratıcı kişilerin kendi alanlarındaki kültürel, sosyal ve ekonomik engeller ile bas edebilmek için yaratıcı kültürel içeriklerle ilgili yetenek ve kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Etkinlik programına ve konuşmacılara dair bilgi için tıklayınız.