Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemine BAP Araştırma projesi Katılım Çağrısı

Başkent Üniversitesinin Değerli Akademisyenleri,

 

Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen ve Başkent Üniversitesi araştırmacı topluluğunun inovasyon ve yaratıcılık kavramlarına ilişkin görüş ve yaklaşımlarını öğrenmeyi hedefleyen “Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” başlıklı BAP araştırma projesine değerli katkı ve katılımlarınız büyük önem taşımaktadır.

 

Nitel araştırma yönelimine sahip bu araştırma projesine katılım akademik birimler temelinde

odak grup görüşmeleri ile gerçekleştirilmektedir. Odak grup görüşmelerine katılarak katkı vermek isteyenlerin bağlantısı sunulan ve 6 sorudan oluşan soru formunu doldurmaları yeterlidir.

[ <https://goo.gl/forms/HwcIskanCAgU1ulS2> ]

Biriminizde yaratıcı endüstriler, inovasyon, yenilikçilik, girişimcilik gibi alanlara ilgisi olduğunu düşündüğünüz kişileri bu araştırmaya yönlendirirseniz seviniriz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

 

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç

Müdür, YAKEM (Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi)

 

 

“BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YARATICILIK EKOSİSTEMİ”

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

            Sizi Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından yürütülen “Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi” başlıklı araştırmaya katılmaya davet ediyoruz.

Bu araştırmanın amacı Başkent Üniversitesi araştırmacı topluluğunun inovasyon ve yaratıcılık kavramlarına ilişkin anlamlandırma pratiklerini ve örüntüleri ortaya çıkarmaktır. Bu proje ile üniversitemizin akademik ve konu ile ilgili idari birimlerinde yaratıcılık ve inovasyon kavramlarına ilişkin yaklaşımların ve farklı bakış açılarının ortaya çıkarılması; buna ilişkin bir anlam haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak proje ile Başkent Üniversitesi kapsamında yaratıcı endüstriler alanına ilişkin destek ve altyapıya katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu araştırmanın Başkent Üniversitesi özelinde yürütülmesi, akademik bilgi üretiminin yanı sıra inovasyon ve yaratıcılık kavramlarının nitel araştırma yaklaşımıyla ele alınması yoluyla girişimci ve yenilikçi üniversite endeks çalışmalarının metodolojik temellerine ve pratik uygulamasına özgün katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, proje Başkent Üniversitesindeki paydaşların inovasyon ve yaratıcılık kavramlarına yönelik örtük bilgisini ve bu kavramlara ilişkin anlamlandırma pratiklerini ortaya çıkararak Üniversitenin stratejik hedeflerinin gerçekçi eylemlere dönüşmesi adına gereken bilgi birikimine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca, proje modelinin farklı kurumlara adaptasyonu ile araştırmanın yaygınlaştırılarak yeni araştırmalara Başkent Üniversitesi olarak öncülük edilmesi mümkün hale gelecektir.

Araştırma ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız yakem@baskent.edu.tr e-posta adresinden ya da 2083 ya da 2069 nolu dahili telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Üniversitemizde gerçekleştirilen bu bilimsel araştırmaya verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ederim.

 

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç