Araştırma

Akademik bilgiyi derinleştiren ve çeşitlendiren disiplinlerarası araştırmalar yapmak, yazına kazandırmak.

İşbirliği

Başkent Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli, öğrencileri ve ilgili kurum dışı paydaşların işbirliğini artırmak.

Öğrenme Ektinlikleri

Kurum içi ve kurum dışı paydaşlara yönelik öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

YAKEM

Başkent Üniversitesi
Yaratıcı Kültür Endüstrileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi

yakem@baskent.edu.tr